Facebook

Merkantilní - synonyma

Celkem nalezeno 2 synonyma ke slovu merkantilní.

Význam: Merkantilismus je ekonomický systém, který se snaží zvýšit bohatství jedné země tím, že reguluje obchod, aby se zajistila vyváženost a přísun kapitálu. Cílem je udržet co největší obchodní salda a vyb

peněžní

význam je slovo, které se používá k popisu finanční ceny, hodnoty nebo hmotných statků.

obchodní

Obchodní znamená obchodování nebo obchodování s cennými papíry, komoditami, zbožím, službami nebo jinými finančními produkty. To může zahrnovat obchodování na burze, obchodování s cennými papíry, obch

Podobná synonyma

peněžní ústav

Peněžní ústav je finanční instituce, která poskytuje finanční služby, jako jsou úvěry, účty, spoření, investice a platební služby.

obchodní místo

Obchodní místo je místo, kde se provádějí obchodní transakce.

obchodní zástupce

Obchodní zástupce je osoba, která je zodpovědná za prodej produktů nebo služeb za společnost. Jde o osobu, která obchoduje mezi společností a jejími zákazníky.

transakce (obchodní)

Transakce je uzavření obchodu mezi dvěma stranami, které se dohodnou na výměně peněz za zboží nebo služby.

obchodní vedoucí

Obchodní vedoucí jsou manažeři, kteří zodpovídají za úspěch obchodního úseku. Ve své práci zajišťují strategické plánování, řízení prodeje, řízení personálu, marketing a obchodní vyjednávání. Mají za

sazba (peněžní)

Sazba je úroková nebo jiná peněžní míra, která určuje, za jakých podmínek budou peníze půjčovány nebo investovány.

nárok (peněžní)

Nárok (peněžní) je právo na určitou finanční náhradu za jistou službu, výdaj nebo ztrátu.

stavovské sdružení (obchodní)

Stavovské sdružení je profesní organizace, která usiluje o ochranu zájmů jejích členů a zastupuje jejich obchodní zájmy.

podnik (obchodní)

Podnik je obchodní subjekt, který provozuje činnost pro získávání zisku. Je to organizace, která se zabývá výrobou, prodejem, distribucí a poskytováním služeb.

obchodní dům (potravinářský)

Obchodní dům je prodejna potravin, kde se prodávají zboží, jako potraviny, nápoje, drogerie, oblečení a další.

záruka (peněžní)

Záruka je záruční smlouva, která poskytuje spotřebiteli právo na odstranění chyb nebo náhradu výrobku v případě, že se výrobek nevyrovná jeho očekáváním.

přepážka (peněžní)

Přepážka je přístroj pro přepínání mezi hotovostí a bankovními účty při transakcích.

přepočet ročního důchodu (na peněžní hodnotu)

Přepočet ročního důchodu je proces změny jednotlivých důchodových částek na peněžní hodnotu.

poukázka (peněžní)

Poukázka je peněžní doklad pro nákup zboží nebo služeb. Je to jednorázový platidlo, které se používá k převodu finančních prostředků mezi dvěma stranami.

peněžní závazek

Peněžní závazek je smluvní dohoda mezi dvěma stranami, která ukládá jedné straně povinnost vyplatit druhé straně určitou částku peněz.