Facebook

Jíst (nenasytně) - synonyma

Celkem nalezeno 7 synonym ke slovu jíst (nenasytně).

Význam: Jíst nenasytně znamená jíst neustále a v nezdravém množství, často i tehdy, když člověk není hladový.

polykat (dychtivě)

Polykat (dychtivě) znamená přijímat nebo požívat něco rychle a s nadšením.

žrát

Žrát znamená konzumovat jídlo; jíst, polykat a trávit potraviny.

číst

Číst znamená pozorně a systematicky procházet text, aby se pochopil jeho obsah.

pozorovat

Pozorovat znamená věnovat pozornost, sledovat a zaznamenávat pohyb nebo vývoj něčeho.

poslouchat (dychtivě)

Vnímat informaci poslechem, naslouchat s pozorností, dávat pozor a vnímat.

ujít

Ujít znamená projít určitou vzdálenost, obvykle bez zastavení.

ujet (mnoho kilometrů)

Ujet znamená překonat velkou vzdálenost, obvykle ve formě cestování na kole, autem nebo jiným dopravním prostředkem.

Podobná synonyma

mnoho

Mnoho znamená velké množství, obvykle více než dost. Je to pojem, který se používá pro označení většího počtu nebo míry.

pozorovat (pohrdavě)

Všímat si, sledovat a komentovat události bez hlubšího zájmu nebo závazku.

vypít dychtivě

Pít s hladovou touhou; rychle a s nadšením.

lektorsky číst

Lektorsky číst znamená číst s přehledem a výrazem, čistě a precizně, aby se text vyjádřil co nejlépe.

jak mnoho

Hodně, obrovské množství; velká část čehokoliv.

poslouchat

Sledovat nebo naslouchat pozorně a ochotně; vyhledávat radu, informace nebo pokyny.

poslouchat (kázání)

Poslouchat znamená naslouchat, vnímat a porozumět informacím, které jsou vám sdělovány.

přestat (mluvit n. číst)

Ukončit, zastavit, zrušit.

pozorovat <co>

Pozorovat znamená vnímat, zaznamenat a analyzovat okolní dění.

zakusit (mnoho)

Zakusit: dožít se, prožít/zažít co nejvíce životních okamžiků a zkušeností.

polykat (hltavě)

Polykat - hltat rychle a bez úpravy potravu či tekutinu.

polykat

Polykat je činnost, která se vyskytuje při příjmu potravy a tekutin; jedná se o pohyb jazyka a hltanu, kdy potrava/tekutina je přenesena z úst do žaludku.

soustředěně (pozorovat)

Soustředěně pozorovat znamená intenzivně se zaměřit na danou věc a dívat se na ni pozorně a s plnou pozorností.

o mnoho

Kompaktní shrnutí; slovo znamená velké množství, případně hodně, obrovskou část nebo velkou část.

číst <co> nahlas

Číst nahlas: mluvit nahlas text nahlas, aby ostatní mohli slyšet.

ujít (vzdálenost)

Ujít znamená překonat danou vzdálenost pěšky.

najezdit (mnoho km)

Najezdit znamená ujet velké množství kilometrů.

poslouchat (pozorně)

Vnímat a pozorně naslouchat druhému.