Facebook

Korunovat - synonyma

Celkem nalezeno 4 synonyma ke slovu korunovat.

Význam: Udělení koruny je obřad, během něhož je danému člověku udělen titul vládce či vládkyně.

nastolovat krále

Nastolovat krále znamená vybrat a ustanovit člověka jako vládce země.

intronizovat

Intronizovat znamená uctít někoho jako vládce nebo krále a oficiálně jej za takového uznat.

dovršovat <co čím>

Dokončovat, dokončit, plnit; cíle, úkoly, závazky.

završovat

Dokončovat, zakončit; ukončit; završit; uzavřít.

Podobná synonyma

choť krále

Choť krále je člověk, který slouží králi a vykonává jeho rozkazy. Je to věrný služebník, který má za úkol chránit krále a dělat vše pro jeho dobro.

ohrožení krále

Ohrožení krále znamená potenciální nebezpečí, kterému je král vystaven, např. útok, vyhrožování nebo sabotáž.

svrhnout (krále)

Svrhnout znamená odstranit někoho z moci nebo postavení (např. krále).

sesadit (krále)

Odstranit panovníka z trůnu, aby se uvolnil místo pro jinou osobu.

dovršovat

Dokončit, ukončit, splnit, provést.

ohrožovat krále

Ohrožovat krále znamená dělat něco, co by mohlo ohrozit jeho moc, autoritu nebo dokonce jeho život.

dovršovat se

Dovršovat se znamená dokončit něco a vyplnit tím požadavek, aby se situace stala trvalejší.