Facebook

Završovat - synonyma

Celkem nalezeno 3 synonyma ke slovu završovat.

Význam: Dokončovat, zakončit; ukončit; završit; uzavřít.

nastolovat krále

Nastolovat krále znamená vybrat a ustanovit člověka jako vládce země.

intronizovat

Intronizovat znamená uctít někoho jako vládce nebo krále a oficiálně jej za takového uznat.

dovršovat <co čím>

Dokončovat, dokončit, plnit; cíle, úkoly, závazky.

Podobná synonyma

svrhnout (krále)

Svrhnout znamená odstranit někoho z moci nebo postavení (např. krále).

dovršovat se

Dovršovat se znamená dokončit něco a vyplnit tím požadavek, aby se situace stala trvalejší.

ohrožovat krále

Ohrožovat krále znamená dělat něco, co by mohlo ohrozit jeho moc, autoritu nebo dokonce jeho život.

choť krále

Choť krále je člověk, který slouží králi a vykonává jeho rozkazy. Je to věrný služebník, který má za úkol chránit krále a dělat vše pro jeho dobro.

dovršovat

Dokončit, ukončit, splnit, provést.

ohrožení krále

Ohrožení krále znamená potenciální nebezpečí, kterému je král vystaven, např. útok, vyhrožování nebo sabotáž.

sesadit (krále)

Odstranit panovníka z trůnu, aby se uvolnil místo pro jinou osobu.