Facebook

Intronizovat - synonyma

Celkem nalezeno 3 synonyma ke slovu intronizovat.

Význam: Intronizovat znamená uctít někoho jako vládce nebo krále a oficiálně jej za takového uznat.

nastolovat krále

Nastolovat krále znamená vybrat a ustanovit člověka jako vládce země.

dovršovat <co čím>

Dokončovat, dokončit, plnit; cíle, úkoly, závazky.

završovat

Dokončovat, zakončit; ukončit; završit; uzavřít.

Podobná synonyma

dovršovat

Dokončit, ukončit, splnit, provést.

ohrožení krále

Ohrožení krále znamená potenciální nebezpečí, kterému je král vystaven, např. útok, vyhrožování nebo sabotáž.

sesadit (krále)

Odstranit panovníka z trůnu, aby se uvolnil místo pro jinou osobu.

choť krále

Choť krále je člověk, který slouží králi a vykonává jeho rozkazy. Je to věrný služebník, který má za úkol chránit krále a dělat vše pro jeho dobro.

svrhnout (krále)

Svrhnout znamená odstranit někoho z moci nebo postavení (např. krále).

dovršovat se

Dovršovat se znamená dokončit něco a vyplnit tím požadavek, aby se situace stala trvalejší.

ohrožovat krále

Ohrožovat krále znamená dělat něco, co by mohlo ohrozit jeho moc, autoritu nebo dokonce jeho život.