Facebook

Dovršovat <co čím> - synonyma

Celkem nalezeno 3 synonyma ke slovu dovršovat <co čím>.

Význam: Dokončovat, dokončit, plnit; cíle, úkoly, závazky.

nastolovat krále

Nastolovat krále znamená vybrat a ustanovit člověka jako vládce země.

intronizovat

Intronizovat znamená uctít někoho jako vládce nebo krále a oficiálně jej za takového uznat.

završovat

Dokončovat, zakončit; ukončit; završit; uzavřít.

Podobná synonyma

ohrožení krále

Ohrožení krále znamená potenciální nebezpečí, kterému je král vystaven, např. útok, vyhrožování nebo sabotáž.

ohrožovat krále

Ohrožovat krále znamená dělat něco, co by mohlo ohrozit jeho moc, autoritu nebo dokonce jeho život.

svrhnout (krále)

Svrhnout znamená odstranit někoho z moci nebo postavení (např. krále).

choť krále

Choť krále je člověk, který slouží králi a vykonává jeho rozkazy. Je to věrný služebník, který má za úkol chránit krále a dělat vše pro jeho dobro.

sesadit (krále)

Odstranit panovníka z trůnu, aby se uvolnil místo pro jinou osobu.