Facebook

Koncepce - synonyma

Celkem nalezeno 8 synonym ke slovu koncepce.

Význam: Koncepce je teoretický rámec, který se používá k řešení problémů nebo pro představu o něčem.

pojetí

Pojetí je obecný způsob chápání nebo vidění něčeho. Je to interpretace či hodnocení něčeho, například konceptu, myšlenky nebo fenoménu.

postoj

Postoj je jedinečný způsob, jakým se člověk chová, myslí a cítí, který se dá vyjádřit slovy nebo činy.

stanovisko

Stanovisko je oficiální názor nebo postoj na určitou věc.

plán

Plán je systematický proces přemýšlení o tom, jak dosáhnout cílů a řešit problémy.

osnova

Osnova je stručný návrh tématu nebo body programu. Je to stručný popis toho, co se bude diskutovat, či řešit.

početí

Početí je proces, při kterém spermie oplodní vajíčko a vytváří zárodek.

otěhotnění

Otěhotnění je stav, kdy se vajíčko oplodněné spermií usadí v děloze a začne se vyvíjet.

Podobná synonyma

neúplný (plán)

Neúplný plán je plán, který není úplný nebo je chybějící nějaká důležitá část.

plán (stavby)

Plán je podrobný dokument s informacemi o stavbě, který uvádí všechny nezbytné materiály a postupy pro provedení stavby.

nepřátelský (postoj)

Nepřátelský postoj je postoj, který se vyznačuje hostilitou, odmítavostí a nevraživostí k něčemu nebo někomu.

zaujmout jiné stanovisko

Změnit názor, přijmout nové stanovisko.

osnova (zákona)

Osnova je základní struktura zákona, která stanovuje jeho hlavní body.

vyzradit (plán)

Odhalit plán, který je tajemstvím, a sdělit jeho podrobnosti ostatním.

osnova (textu)

Osnova je stručný obsah textu, ve kterém jsou zahrnuty hlavní body, témata a části.

zaujímat (stanovisko)

Zaujímat znamená vyjádřit názor nebo stanovisko k něčemu.

zaujmout stanovisko

Vyjádřit oficiální názor, postoj nebo stanovisko k něčemu.

pojetí (světa)

Pojetí je přístup, kterým člověk chápe svět kolem sebe: jeho kulturu, přírodu, společnost a všechny aspekty života.

postoj (uvolněný)

Postoj je způsob myšlení a jednání, který je volný, pozitivní a neformální, který vychází ze smířlivého přístupu k životu.

vypracovávat (plán)

Vypracovávat znamená analyzovat a připravovat podklady pro podporu realizace plánu.

rozvrhovat (plán)

Organizovat časový plán; rozdělit čas na jednotlivé úkoly a plánovat jejich realizaci.

uctivý (postoj)

Uctivost je postoj respektu k ostatním, který se odráží v chování a slovech. Je to způsob, jak se projevit úctu a úroveň respektu k ostatním.

plán (finanční)

Plán je dokument s finančními informacemi o budoucích cílech a výdajích společnosti.

dlouhodobý (plán)

Dlouhodobý plán je dlouhá strategie na dosáhnutí cíle, která může trvat několik měsíců nebo let.

časový plán

Časový plán je plán činností, jehož cílem je dosáhnout požadovaných výsledků v předem stanoveném čase.

postoj (tělocvičný)

Postoj je držení těla ve stoje, v tělocvičně je to správný postoj těla, který je nutný pro provádění cvičení a udržení dobrého zdraví.