Facebook

Koncepce - synonyma

Celkem nalezeno 8 synonym ke slovu koncepce.

Význam: Koncepce je teoretický rámec, který se používá k řešení problémů nebo pro představu o něčem.

pojetí

Pojetí je obecný způsob chápání nebo vidění něčeho. Je to interpretace či hodnocení něčeho, například konceptu, myšlenky nebo fenoménu.

postoj

Postoj je jedinečný způsob, jakým se člověk chová, myslí a cítí, který se dá vyjádřit slovy nebo činy.

stanovisko

Stanovisko je oficiální názor nebo postoj na určitou věc.

plán

Plán je systematický proces přemýšlení o tom, jak dosáhnout cílů a řešit problémy.

osnova

Osnova je stručný návrh tématu nebo body programu. Je to stručný popis toho, co se bude diskutovat, či řešit.

početí

Početí je proces, při kterém spermie oplodní vajíčko a vytváří zárodek.

otěhotnění

Otěhotnění je stav, kdy se vajíčko oplodněné spermií usadí v děloze a začne se vyvíjet.

Podobná synonyma

osnova (zákona)

Osnova je základní struktura zákona, která stanovuje jeho hlavní body.

zaujmout stanovisko

Vyjádřit oficiální názor, postoj nebo stanovisko k něčemu.

dlouhodobý (plán)

Dlouhodobý plán je dlouhá strategie na dosáhnutí cíle, která může trvat několik měsíců nebo let.

plán (stavby)

Plán je dokument, který obsahuje přesnou a detailní specifikaci stavby, včetně jejích komponentů, materiálů a dalších požadavků.

vyzradit (plán)

Odhalit plán, který je tajemstvím, a sdělit jeho podrobnosti ostatním.

zaujímat (stanovisko)

Zaujímat znamená vyjádřit názor nebo stanovisko k něčemu.

nepřátelský (postoj)

Nepřátelský postoj je postoj, který se vyznačuje hostilitou, odmítavostí a nevraživostí k něčemu nebo někomu.

časový plán

Časový plán je plán činností, jehož cílem je dosáhnout požadovaných výsledků v předem stanoveném čase.

pojetí (světa)

Pojetí je přístup, kterým člověk chápe svět kolem sebe: jeho kulturu, přírodu, společnost a všechny aspekty života.

rozvrhovat (plán)

Organizovat časový plán; rozdělit čas na jednotlivé úkoly a plánovat jejich realizaci.

uctivý (postoj)

Uctivost je postoj respektu k ostatním, který se odráží v chování a slovech. Je to způsob, jak se projevit úctu a úroveň respektu k ostatním.

osnova (textu)

Osnova je stručný obsah textu, ve kterém jsou zahrnuty hlavní body, témata a části.

postoj (uvolněný)

Postoj je způsob myšlení a jednání, který je volný, pozitivní a neformální, který vychází ze smířlivého přístupu k životu.

plán (finanční)

Finanční plán je dokument, který obsahuje finanční cíle, plánované výdaje a zdroje financování. Je to mapa, která pomáhá organizacím dosáhnout finančních cílů.

postoj (tělocvičný)

Postoj je držení těla ve stoje, v tělocvičně je to správný postoj těla, který je nutný pro provádění cvičení a udržení dobrého zdraví.

zaujmout jiné stanovisko

Změnit názor, přijmout nové stanovisko.

vypracovávat (plán)

Vypracovávat znamená analyzovat a připravovat podklady pro podporu realizace plánu.

neúplný (plán)

Neúplný plán je plán, který není úplný nebo je chybějící nějaká důležitá část.