Facebook

Jsoucnost - synonyma

Celkem nalezeno 3 synonyma ke slovu jsoucnost.

Význam: Jsoucnost je stav bytí, býti nebo existovat; být zde nebo být známý.

existence

Existence je stav být nebo existovat; bytí, existence, nebo bytí skutečným.

bytí

Bytí je stav být, existovat nebo fungovat; existovat v určitém čase a místě.

jsoucno

Jsoucno je existenciální termín, který se odkazuje k bytí, existenci a vědomí. Vyjadřuje také naši schopnost konat věci, které jsou nezbytné pro naše přežití a život.

Podobná synonyma

pochybná existence

Pochybná existence označuje stav, ve kterém existence něčeho nebo někoho je nejasná a otázkou.

důvod bytí

Důvodem bytí je poskytnout smysluplný účel, směr a hodnotu životu.

smysl existence

Smysl existence je hledání smyslu života a jeho naplnění, které odpovídá osobnímu životnímu programu a cílům.

současná existence

Současná existence je stav, ve kterém se nacházíme nyní, a který je charakterizován naším současným životem a okolními podmínkami.

nauka o bytí

Nauka o bytí je filosofický směr zabývající se podstatou bytí a jeho vztahy k člověku a světu.