Facebook

Průzračný - synonyma

Celkem nalezeno 11 synonym ke slovu průzračný.

Význam: Průzračný znamená jasný a čistý, obvykle se používá ke popisu vody, nebes nebo atmosféry.

neprůhledný

Neprůhledný je odvozený od slova průhledný a znamená neprostupný, skrytý, nejasný, nejasný nebo nejasný.

netransparentní

Netransparentní se označuje jako to, co není otevřené, nesdílené nebo jasné.

transparentní

Transparentní znamená otevřený, jasný a snadno pochopitelný.

čistý (vzduch)

Čistý vzduch je vzduch bez škodlivin, nečistot a znečištění.

čirý

Čirý znamená jasný, průzračný nebo čistý; jasný, aby se dalo vidět skrz; průzračný, aby se dalo vidět do hloubky; čistý, aby se dalo vidět bez překážek.

křišťálový

Křišťálový je přívlastek, který označuje průzračnou a čirou barvu nebo křišťálovou strukturu.

průsvitný (závoj)

Průsvitný: přen. průhledný, prozářený; skrývající, ale přesto dostatečně průzračný.

průhledný

Schopnost procházet světlem, viditelnost, prosklený; průhledný = průsvitný.

srozumitelný (sloh)

Srozumitelný je popisovaný jako jasný, snadno pochopitelný a zřetelný. Je to slovo, které označuje schopnost jasně a zřetelně sdělovat informace a myšlenky.

pochopitelný

Rozumný, srozumitelný; pochopení hravé, přijatelné.

jasný

Jasný je zřetelný, zřejmý a srozumitelný, tj. snadno pochopitelný.

Podobná synonyma

vtahovat (vzduch)

Vtahování vzduchu je proces, při kterém se vzduch ždíří do motoru, kde se spaluje a pohání vozidlo.

čistý

Čistý: bez nečistot, neznečištěný, neporušený; čistá mysl, čisté úmysly; čistý obraz, čistý zvuk; čistý vzduch.

zkažený (vzduch)

Zkažený vzduch je vzduch, který je plný škodlivin, nečistot a jiných látek, které mohou být škodlivé pro lidské zdraví.

čistý list

Čistý list je začátek bez omezení, bez předchozích zkušeností nebo informací. Je to prázdný počátek, ve kterém můžete přemýšlet, psát, tvořit a být kreativní.

srozumitelný

Snadno pochopitelný, jasný a zřetelný; pro všechny srozumitelný.

neumělý (sloh)

Neumělý znamená neuměřený, neodborný, nedokonalý nebo nedotvořený.

průsvitný

Průsvitný: schopnost procházet světlem nebo jinou formou energie, být průhledný nebo průchodný.

čistý (cit)

Čistý má význam nezkreslený, neporušený, nezneužitý, čistý, neposkvrněný, čirý.

závoj

Závoj je lehká látka používaná k zastření pohledu nebo k ochraně před slunečními paprsky.

vypracovávat (sloh)

Vypracovávat znamená vypracovat úkol, případně činnost krok po kroku, až do jejího dokončení.

čistý příjem

Čistý příjem je částka výdělku po odečtení všech daní, odvodů a odpočtů.

vzduch

Vzduch je směs plynů, včetně kyslíku, která obklopuje Zemi a umožňuje život na planetě.

snadno pochopitelný

Snadno pochopitelný je výraz pro informace, které jsou jednoduše srozumitelné a jasné.

klasický sloh

Klasický sloh je styl literatury, který vychází z antické tradice a je založen na pořádku a harmonii.