Facebook

Integrovaný - synonyma

Celkem nalezeno 8 synonym ke slovu integrovaný.

Význam: Integrovaný znamená propojený nebo spojený. Označuje funkce nebo části, které jsou součástí většího systému.

sjednocený

Sjednocený znamená sloučení nebo spojení různých částí do jednoho celku.

scelený

Scelený znamená pevně spojený, zajištěný, uzamčený.

spojený

Spojení: spojování dvou nebo více částí do jednoho celku, aby se dosáhlo lepšího výsledku.

sloučený

Sloučený označuje spojení dvou nebo více věcí do jednoho celku.

úplný

Úplný znamená kompletní, kompletní a kompletní; neboť neobsahuje žádnou chybějící část.

celistvý

Celistvý se vztahuje na stav, kdy jsou všechny části zcela kompletní a nezávislé, navzájem propojené a ve vzájemné harmonii.

jednolitý

Jednolitý znamená homogenní, stejný, sjednocený. Používá se pro označení spojitého, homogenního povrchu, rovnoměrného rozložení, stejného zabarvení nebo stupně intenzity.

kompaktní

Kompaktní znamená malé, kompaktní a snadno přenosné.

Podobná synonyma

stavební prvek (jednolitý)

Stavební prvek je jednolitá součást stavby, jako jsou například stěny, stropy, podlahy nebo schodiště.

spojený v celek

Spojení - slovo označující sdružení více jednotek dohromady, často za účelem osiření funkce.

spojený (lepidlem)

Spojený je termín pro vztah nebo vazbu mezi dvěma nebo více entitami.

úplný (tma)

Absolutní, úplné ticho nebo tma; bez jakékoliv formy světla nebo zvuku.