Facebook

Jednolitý - synonyma

Celkem nalezeno 8 synonym ke slovu jednolitý.

Význam: Jednolitý znamená homogenní, stejný, sjednocený. Používá se pro označení spojitého, homogenního povrchu, rovnoměrného rozložení, stejného zabarvení nebo stupně intenzity.

jednotný

Jednotný se vztahuje k stejnému, společnému nebo identickému. Znamená to, že je vše sjednoceno nebo stejné.

ucelený

Ucelený znamená, že jednotlivé části jsou vyvážené a propojené tak, že vytváří smysluplný celek.

celistvý

Celistvý znamená celý, absolutní, neporušený a bez chyb.

kompaktní

Kompaktní znamená kompaktní, malý, kompaktní, hustý, koncentrovaný, kompaktní.

homogenní

Homogenní je stejnorodý nebo stejný; označuje stejnou strukturu, složení nebo vlastnosti.

heterogenní

Heterogenní označuje směs různých druhů, skupin nebo typů, které jsou mezi sebou odlišné.

úplný

Úplný znamená kompletní, kompletní a kompletní; neboť neobsahuje žádnou chybějící část.

integrovaný

Integrovaný znamená propojený nebo spojený. Označuje funkce nebo části, které jsou součástí většího systému.

Podobná synonyma

úplný (tma)

Absolutní, úplné ticho nebo tma; bez jakékoliv formy světla nebo zvuku.