Facebook

Celistvý - synonyma

Celkem nalezeno 8 synonym ke slovu celistvý.

Význam: Celistvý se vztahuje na stav, kdy jsou všechny části zcela kompletní a nezávislé, navzájem propojené a ve vzájemné harmonii.

ucelený

Ucelený = sestavený tak, aby co nejlépe vystihoval myšlenku, kompletní a bez mezer.

jednotný

Jednotný znamená sjednocený, souměrný, stejný a vyvážený. Označuje stav, ve kterém se všechny části drží stejného směru.

jednolitý

Stejnorodý, homogenní, bez rozdílu, společný.

kompaktní

Kompaktní je slovo používané k popisu věcí, které jsou malé, ale plně funkční a vysoce účinné.

roztříštěný

Roztříštěný znamená rozdělený na malé části, přerušený, rozpadlý.

rozdrobený

Rozdrobený znamená velmi malý, nebo rozdělený na mnoho menších částí.

úplný

Úplný znamená kompletní, kompletní a kompletní; neboť neobsahuje žádnou chybějící část.

integrovaný

Integrovaný znamená propojený nebo spojený. Označuje funkce nebo části, které jsou součástí většího systému.

Podobná synonyma

stavební prvek (jednolitý)

Stavební prvek je jednolitá součást stavby, jako jsou například stěny, stropy, podlahy nebo schodiště.

úplný (tma)

Absolutní, úplné ticho nebo tma; bez jakékoliv formy světla nebo zvuku.