Facebook

Gáže - synonyma

Celkem nalezeno 3 synonyma ke slovu gáže.

Význam: Gáže je finanční odměna platící se zaměstnancům za jejich práci. Může se jednat o jednorázovou odměnu, pravidelnou odměnu nebo bonus. Gáže je často zahrnuta v pracovní smlouvě a je obvykle vyplácena v

plat

it Platit znamená dát peníze za něco, co bylo koupeno nebo služba byla poskytnuta. Je to základní princip obchodování, kde se peníze vyměňují za produkty nebo služby.

mzda

Mzda je finanční odměna za práci, kterou lidé dostávají od svých zaměstnavatelů. Je to jedna z hlavních forem odměňování a zdrojem příjmů pro pracovníky.

služné

slovo je vyjádření úcty k někomu nebo něčemu, které se vyjadřuje slovy, gestem nebo jiným způsobem, jako je např. úsměv nebo kývnutí hlavou. Je to způsob, jak se projevit uznání nebo souhlas.

Podobná synonyma

nepatrný (plat)

Nepatrný: velmi malý, nízký, skromný; zanedbatelný, mizivý.

zvýšit (plat)

Zvýšit plat znamená přidat částku peněz k stávajícímu platu.

dostačovat (plat)

Dostačovat znamená vyhovovat, být dostatečným a pokrýt potřebu nebo očekávání; ve finančním smyslu to znamená být dostatečným na zaplacení požadované částky.

veliký (plat)

Veliký znamená mohutný, masivní, významný, hodnotný nebo důležitý.

plát^5

Plát je tenká, rovná, kovová nebo plastová deska, která se obvykle používá k výrobě součástí, nástrojů nebo jiných předmětů.

snížit <komu> (plat)

Snížit (plat) znamená odečíst část peněz z platu, který daná osoba obdrží.

plát^1

Plát je plochý kus materiálu nebo kovu, často válcovitého tvaru, používaný pro různé účely.

zvednout <komu> (plat)

Zvednout plat znamená zvýšit jeho mzdu/odměnu.

zadržet <komu> (plat)

Zadržet (plat) znamená odmítnout či odložit přijetí či vyplacení částky, kterou bylo určeno.