Facebook

Vkládat <co do čeho> - synonyma

Celkem nalezeno 2 synonyma ke slovu vkládat <co do čeho>.

Význam: Vkládat znamená zařazovat, vložit něco do něčeho.

přinášet <co kam>

Přinášet: dopravit nějakou věc, informaci nebo zprávu; přenést z bodu A do bodu B.

přispívat svým podílem

Přispívat svým podílem znamená přidat svůj díl k celku, podílet se na úspěchu.

Podobná synonyma

přinášet (jídlo)

Dodávat jídlo, aby ho bylo možné konzumovat.

přispívat

Přispívat znamená podílet se, sdílet svou energii, dovednosti a čas s jinými.

přinášet

Přinášet znamená přivést něco nového, přidat nebo doplnit.

přinášet zisk

Přinášet zisk znamená přivádět peníze, získávat výdělky a zajišťovat užitečnost.

přispívat <komu>

Přispívat znamená poskytovat materiální i nemateriální podporu, dávat něco, co pomáhá ostatním.

přispívat (pomocí)

Dodávat něco, co přispívá k celku, nebo pomáhat někomu.