Facebook

Doprošovat se - synonyma

Celkem nalezeno 5 synonym ke slovu doprošovat se.

Význam: Doprošovat se znamená žádat o něco s úctou, vyjádřit prosbu s laskavostí a respektem.

žadonit

Žadonit je prosit naléhavě a naléhavě o něco, co člověk potřebuje.

škemrat

Škemrat je činnost, kdy se někdo neúspěšně snaží dostat něco od někoho jiného prosbou, naléháním nebo podplácením.

žebrat

Žebrat znamená prosit o peníze nebo jinou pomoc.

vyprošovat si

Vyprošovat si znamená přiměřeně a prosím požádat o něco.

dožadovat se <čeho>

Požadovat si něco naléhavě; usilovně očekávat, žádat.

Podobná synonyma

ujímat se <čeho>

Ujímat se: přijmout na sebe riziko nebo odpovědnost za něco.

vytáhnout <z čeho> (vodu)

Odstranit vodu z určitého prostoru odebíráním.

dotknout se <čeho>

Dotknout se: fyzicky se dotknout, emotivně se prožít, intelektuálně pochopit, aby se dosáhlo porozumění.

dbalý <čeho>

Dbalý je označení pro osobu, která je pečlivá a dbá na detail, přičemž se snaží o dosažení vysoké kvality a spolehlivosti.

zbavit se <čeho>

Odstranit, zbavit se čeho; opustit; zřeknout se; zbavit se účasti.

použít <co n. čeho>

Použít : využít něco k něčemu; umístit něco do něčeho; využít konkrétní věc k nějakému účelu.

nabývat <čeho>

Nabývat znamená získat, přivlastnit si, stát se vlastníkem či získat nějakou vlastnost.

dbát <čeho n. na co>

Dbát na co znamená pečlivě sledovat a dodržovat něčí pokyny, rady nebo principy.

dosáhnout <čeho>

Dosáhnout: dostat se k cíli, dosáhnout úspěchu či výsledku.

upustit <od čeho>

Upustit znamená odložit, opustit nebo odmítnout.

všímat si <čeho>

Všímat si: věnovat pozornost, zaměřit se na detaily, sledovat.

být hoden <čeho>

Být hoden znamená, že máte potřebnou kvalitu nebo vlastnosti, abyste si zasloužili něco nebo někoho.

být důsledkem <čeho>

Být důsledkem čeho: vyplývat logicky z něčeho, být výsledkem čeho.

nabýt <čeho>

Získat, stát se vlastníkem čehosi.

zmocnit se <čeho>

Zmocnit se: uchopit, získat nebo udržet něco.

nevšímat si <čeho>

Nevšímat si čeho znamená ignorovat, přehlížet nebo se nezajímat o něco.

zatáhnout <koho do čeho>

Zatáhnout: přitáhnout někoho do čehosi, přimět někoho, aby se zapojil do něčeho.

pustit se <do čeho>

Začít se něčím zabývat, uchopit něco nového a pustit se do toho.

varovat se <čeho>

Varovat se čeho: vyvarovat se situace nebo chování, které by mohlo přinést nežádoucí důsledky.

emancipovaný <od čeho>

Emancipovaný člověk je osoba, která získala plnou svobodu a práva, zbavila se omezujících předsudků a získala nezávislost.

vložit se <do čeho>

Vložit se: zapojit se, začlenit se do čeho; začít se účastnit něčeho.

vzdát se <čeho>

Vzdát se čeho: odpustit, opustit nebo toho zříci.

přenést <co do čeho>

Přenášet znamená přesunout něco z jednoho místa nebo stavu do druhého.

pocházet <z čeho>

Pocházet je slovo označující původ, zdroj nebo inspiraci něčeho. Například pocházet z něčeho znamená, že to něco pochází z toho.

vyklouznout <z čeho>

Vyklouznout z čeho je doslova uvolnit se nebo uniknout z něčeho, co je obtížné či nepříjemné.

nalévat <co do čeho>

Nalévat znamená přidávat tekutinu do něčeho.