Facebook

Dohodnout - synonyma

Celkem nalezeno 10 synonym ke slovu dohodnout.

Význam: Dohodnout se: usmlouvat si něco, či se na něčem dohodnout, domluvit se, uzavřít smlouvu.

smluvit

Smluvit znamená dohodnout se ohledně něčeho, co je důležité a trvalé.

umluvit

Umluvit se znamená dohodnout se s někým na něčem, aby obě strany byly uspokojeny.

ujednat

Ujednání znamená dohodnout se na něčem, potvrdit něco dohodou, sjednat si něco.

sjednat

Sjednat znamená uskutečnit dohodu, domluvit se, zajistit něco konkrétního.

vyjednat

Vyjednávat znamená dosahovat dohody nebo shody mezi dvěma či více stranami.

domluvit <co>

Dohodnout, uzavřít smlouvu o něčem; dosáhnout dohody.

přemluvit <koho>

Vyzvat někoho, aby se rozhodl nebo udělal něco, co by neudělal bez této výzvy.

přesvědčit

Přesvědčit znamená přesvědčit někoho, aby přijal názor nebo udělal něco.

ukecat

Ukecat znamená přesvědčovat někoho o něčem, od někoho něco vyzvídat nebo někoho přesvědčit, aby udělal něco.

vyčerpat (mluvením)

Vyčerpání znamená dokončit úplně nebo zcela vyčerpat zdroje, síly nebo energii.

Podobná synonyma

vyprovokovat <koho>

Vyprovokovat: způsobit, aby se někdo začal chovat agresivně nebo se vystavil zvýšenému riziku.

osvobozovat <koho>

Osvobozovat je znamenat uvolňovat, osvobozovat osobu či skupinu lidí z něčeho, co je omezuje.

napadat <koho co>

Napadat znamená fyzicky nebo psychicky útočit na někoho nebo něco.

vyjebat <koho>

Vyjebat znamená agresivně se vyjadřovat k někomu, odmítnout ho, vyhazovat ho, porušit jeho práva.

postarat se <o koho>

Postarat se o někoho znamená starat se o jeho potřeby a přání a dbát o jeho dobro.

získat <koho pro co>

Získat: vyhrát, dosáhnout, získat něco (např. informace, práva, zkušenosti, dovednosti).

sledovat <koho>

Sledovat znamená pozorovat nebo vyšetřovat změny či chování dané osoby.

dorážet <na koho>

Dorážet na někoho znamená opakovaně ho napadat nebo mu činit problémy.

přivádět <koho n. co kam>

Přivádět znamená přenést někoho nebo něco na místo určení.

podporovat <koho>

Podporovat znamená dát mu pomoc, motivaci a důvěru, aby dosáhl jeho cílů.

podat žalobu <na koho>

Podat žalobu: formální žádost o soudní rozhodnutí vůči někomu.

přidržet se <koho n. čeho>

Držet se čeho/koho: zůstat věrný názoru/činu/osobě, nezměnit jej/ho, dodržet jej/ho.

ujednat (smlouvu)

Ujednat znamená dohodnout se a potvrdit to písemnou formou v podobě smlouvy.

oklamat <koho>

Oklamat - použít podvodu nebo lsti, aby se dosáhlo nespravedlivého nebo nezákonného výsledku.

urazit <koho>

Urazit znamená narušit jeho důstojnost nebo cítit újmu slovními či fyzickými útoky.

dotknout se <koho>

Fyzicky nebo emocionálně se s někým spojit či se s ním ztotožnit.

zbít <koho>

Zbít: fyzicky napadnout a způsobit zranění nebo bolest.

poutat <koho co>

Poutat znamená uvázat nebo připoutat někoho nebo něco, aby bylo zajištěno, že se zůstane na místě.

čekat <na koho n. co>

Očekávat; předpokládat nebo doufat, že něco nebo někdo se stane/objeví.

připravovat <koho oč>

Připravovat oč: vybavit někoho informacemi a znalostmi, aby byl schopen čelit situaci nebo úkolu.

připravovat <koho o co>

Připravovat = usilovat o to, aby něco bylo připraveno předem pro požadované účely.

odehnat <koho>

Odehnat znamená odstranit, odmítnout, odvrhnout někoho nebo něco. Je to jako odstranit nebo odmítnout někoho nebo něco, aby se zabránilo jeho přítomnosti nebo vlivu.

balamutit <koho>

Balamutit koho znamená ponižovat, urážet, očerňovat a podráždit toho člověka.

vytrénovat <koho>

Vytrénovat: získat, rozvíjet a zdokonalovat určité dovednosti, schopnosti nebo znalosti cvičením a tréninkem.

předstihnout <koho>

Předstihnout znamená udělat něco dříve než oni, být rychlejší a dosáhnout výsledku před nimi.

spasit <koho>

Zachránit člověka nebo situaci z nebezpečí nebo nežádoucího stavu.

upomínat <koho>

Upomínat znamená vyžadovat, aby se někdo držel svých slibů nebo aby dodržel nějaké povinnosti.

vyrozumět <koho>

Pochopit, porozumět, uvědomit si, co dotyčná osoba říká nebo myslí.

poškodit <koho>

Uškodit komukoli fyzicky nebo psychicky, poškozovat jeho zdraví nebo majetek.

postihnout <koho> (zákon)

Postihnout znamená uložit trest nebo sankci za porušení zákona.