Facebook

Dívat se <na co> - synonyma

Celkem nalezeno 2 synonyma ke slovu dívat se <na co>.

Význam: Dívat se znamená zaměřit svůj pohled na cokoli a vnímat a zkoumat daný objekt.

hledět

Hledět znamená pozorovat nebo se zaměřit na něco; často vyžaduje soustředěnost a pozornost.

odpírat <co komu>

Odpírat: odmítnout něčemu nebo někomu něco, čeho je mu právem náležito.

Podobná synonyma

domlouvat <komu>

Domlouvat znamená s někým probírat, dohodnout a vyjednat podmínky, aby obě strany dosáhly dohody.

říkat <komu jak>

Říkat je vyjadřování názoru, myšlenky nebo přání nahlas, obvykle někomu jinému.

zošklivit <co komu>

Znehodnotit vzhled někoho nebo něčeho.

dát komu za vyučenou

Dát komu za vyučenou znamená ukončit vztah, s někým se rozloučit a uzavřít s tím kapitolu.

být nevěrný <komu>

Být nevěrný znamená podvádět někoho ve vztahu, případně podvádět někoho, s kým máte závazek.

podléhat <komu n. čemu>

Podléhat znamená plnit přikázání nebo předpisy někoho nebo něčeho.

půjčit <komu> (peníze)

Půjčit peníze: poskytnout finanční prostředky k užití druhé straně, často s určením splácení.

vynadat <komu>

Vynadat je příkazem nebo slovním útokem projevit nelibost a neúctu.

povídat <co komu>

Mluvit s někým o čemkoli, obvykle o zážitcích, plánech nebo názorech.

nařídit <co komu>

Přikázat (někomu), aby něco udělal; předat (někomu) rozkaz, aby něco provedl.

odkazovat <ke komu n. čemu>

Poukazovat na něčí myšlenky či činy, nebo na to, čemu by se mělo vyhnout.

naznačit <co komu>

Naznačit znamená dát najevo, naznačovat, nastínit.

vemlouvat se <komu>

Vemlouvat se znamená prosit někoho o pomoc, o něčí souhlas nebo o nějakou milost.

štvát <proti komu>

Štvát je verbální či fyzické napadání někoho na základě jeho názorů, víry nebo pohlaví.

ztížit <co komu>

Ztížit komu cokoli: způsobit obtíže, zpomalit nebo učinit náročnější.

přidělovat <co komu>

Přidělovat znamená rozdělovat či přiřazovat něco komu.

vlichocovat se <komu>

Vlichocovat se znamená pokusit se oslnit někoho kolem sebe, aby vám udělil nějakou pozornost.

odvděčit se <komu>

Udělat něco pro druhého člověka, který vám něco daroval nebo pomohl, jako formu poděkování a vyjádření vděčnosti.

žehnat <komu>

Žehnat znamená projevit někomu přání dobrého zdraví, úspěchu a štěstí.

lichotit <komu>

Lichotit je mluvit k někomu příjemně, chválit ho, aby vzbudil pocit sebeuspokojení.

domluvit <komu>

Domluvit znamená dojít k dohodě nebo uzavřít smlouvu s druhou stranou.

přisuzovat <co komu>

Přisuzovat: dávat někomu nebo něčemu určité vlastnosti, kvality nebo funkce.

trpět <co komu>

Trpět je prožívat bolest, utrpení nebo útrapy.

zabraňovat <komu v čem>

Zabraňovat je omezovat něčí činnost či zasahovat do něčeho, aby se něco neuskutečnilo.

plést se <komu do čeho>

Plést se znamená vměšovat se do něčí práce, zasahovat nezvaně do čehokoliv, co nás nezajímá.

předat <co komu>

Předat: přenést něco na někoho; přenést informace, zkušenosti, moc, dovednosti, vědomosti, zodpovědnost.

vyškrábat <komu> (oči)

Vyškrábat oči někomu (nebo něčemu) znamená vyvolat bolest nebo nepříjemné pocity.

přisluhovat <komu>

Být v službě komukoliv; být k dispozici, poskytovat služby.

vděčit <komu za co>

Vděčit je vyjádření poděkování někomu za jeho činy, služby nebo podporu.

odpírat

Odpírat znamená odmítnout, odvrhnout nebo zamítnout.