Facebook

Odpírat <co komu> - synonyma

Celkem nalezeno 2 synonyma ke slovu odpírat <co komu>.

Význam: Odpírat: odmítnout něčemu nebo někomu něco, čeho je mu právem náležito.

dívat se <na co>

Dívat se znamená zaměřit svůj pohled na cokoli a vnímat a zkoumat daný objekt.

hledět

Hledět znamená pozorovat nebo se zaměřit na něco; často vyžaduje soustředěnost a pozornost.

Podobná synonyma

dívat se (kradmo)

Dívat se (kradmo): pozorovat něco nepozorovaně, skrývající se pohledem.

dívat se

Dívat se je zkoumání něčeho zrakovým postřehem, aby se získal informace, pochopení nebo zážitek.

dívat se (po děvčatech)

Sledovat děvčata, aby se zjistilo, zda jsou nápadná, zda se o ně někdo zajímá nebo zda se chovají příhodně.

hledět si

Hledět si: pečlivě sledovat, dbát na to, aby nenastal problém.

hledět si <čeho>

Hledět si čeho: pečlivě dbát na činnosti, úsilí nebo výsledky, aby se dosáhlo požadovaného cíle.

hledět si čeho

Vyhledávat si, aby se dosáhlo daného cíle; soustředit se na to, co je důležité.

dívat se překvapeně

Divákům se při pohledu na něco nečekaného nebo překvapujícího zdá, že se dívají se zděšením nebo úžasem.

hledět s úžasem

Hledět s úžasem znamená pozorovat něco s velkým úžasem a údivu, aby člověk byl ohromen.

dívat se vzhůru <k čemu>

Dívat se vzhůru: pozorovat nebe nebo výše položené objekty.

dívat se (do slovníku)

Pozorovat; zkoumat; sledovat; prozkoumávat; prohlížet; zkoumat pozorně.

dívat se na televizi

Prohlížet si televizní program.

dívat se (soustředěně)

Sledovat (soustředěně) a pozorně se na něco dívat.

dívat se (s požitkem)

Dívat se je vychutnávat si pohled na něco či někoho s příjemným pocitem.

hledět <na koho n. co>

Hledět na něco/koho: sledovat s pečlivostí, pozorností, věnovat pozornost.

hledět <na co>

Hledět znamená zaměřit pozornost nebo pozorovat s intenzivním zájmem.

dívat se <na koho>

Vnímat pozorně a zkoumat pohledem, obzvláště na někoho nebo něco.

dívat se dozadu

Vzpomínat na minulost, vyhodnotit ji a poučit se z ní.