Facebook

Odpírat <co komu> - synonyma

Celkem nalezeno 2 synonyma ke slovu odpírat <co komu>.

Význam: Odpírat: odmítnout něčemu nebo někomu něco, čeho je mu právem náležito.

dívat se <na co>

Dívat se znamená zaměřit svůj pohled na cokoli a vnímat a zkoumat daný objekt.

hledět

Hledět znamená pozorovat nebo se zaměřit na něco; často vyžaduje soustředěnost a pozornost.

Podobná synonyma

dívat se

Dívat se je pozorovat, sledovat nebo prohlížet něco, co se děje nebo nachází okolo nás.

hledět si <čeho>

Hledět si něčeho je důkladně se zaměřit na to, aby bylo dosaženo žádaného cíle.

dívat se překvapeně

Divákům se při pohledu na něco nečekaného nebo překvapujícího zdá, že se dívají se zděšením nebo úžasem.

dívat se (soustředěně)

Sledovat (soustředěně) a pozorně se na něco dívat.

hledět si <koho>

Hledět si někoho znamená pečovat o něj, pečovat o jeho dobro a dobře se o něj starat.

dívat se (s požitkem)

Dívat se je vychutnávat si pohled na něco či někoho s příjemným pocitem.

dívat se (po děvčatech)

Sledovat děvčata, aby se zjistilo, zda jsou nápadná, zda se o ně někdo zajímá nebo zda se chovají příhodně.

hledět si čeho

Vyhledávat si, aby se dosáhlo daného cíle; soustředit se na to, co je důležité.

dívat se (kradmo)

Dívat se (kradmo): pozorovat něco nepozorovaně, skrývající se pohledem.

dívat se <na koho>

Vnímat pozorně a zkoumat pohledem, obzvláště na někoho nebo něco.

dívat se dozadu

Vzpomínat na minulost, vyhodnotit ji a poučit se z ní.

hledět <na co>

Hledět znamená zaměřit pozornost nebo pozorovat s intenzivním zájmem.

hledět s úžasem

Hledět s úžasem znamená pozorovat něco s velkým úžasem a údivu, aby člověk byl ohromen.

dívat se (do slovníku)

Pozorovat; zkoumat; sledovat; prozkoumávat; prohlížet; zkoumat pozorně.

dívat se vzhůru <k čemu>

Dívat se vzhůru: pozorovat nebe nebo výše položené objekty.

hledět si

Hledět si: pečlivě sledovat, dbát na to, aby nenastal problém.