Facebook

Dějiny - synonyma

Celkem nalezeno 2 synonyma ke slovu dějiny.

Význam: Dějiny jsou záznamem událostí, které se odehrály v minulosti, abychom mohli pochopit současnost a předpovídat budoucí vývoj.

historie

Historie je studium minulosti, zachycování a vyprávění událostí, kultur a trendů.

dějepis

Dějepis je věda zabývající se minulostí lidstva, studiem jeho událostí, kultur a společností.

Podobná synonyma

obor (historie)

Obor je obecný termín pro oblasti vědeckého výzkumu a studia, zahrnující soubory pojmů, teorií a metod.

učitel (historie)

Učitel je profesionál, který vytváří ve své třídě prostředí pro učení, vzdělávání a rozvíjení schopností studentů.

student (historie)

Student je osoba, která se věnuje studiu v rámci vzdělávacího systému. Tento pojem byl používán poprvé ve starověkém Řecku a později ve středověké Evropě.