Facebook

Vléci <co> (po zemi) - synonyma

Celkem nalezeno 2 synonyma ke slovu vléci <co> (po zemi).

Význam: Vléci (po zemi) znamená táhnout něco po zemi nebo se pohybovat po zemi.

vláčet

Vláčet znamená pohybovat se pomalu vpřed nebo kroužit. Také se používá pro popis činností, jako je vláčení jídla nebo vláčení dítěte.

táhnout

Táhnout znamená přenášet nebo přemísťovat něco nebo někoho silou nebo úsilím.

Podobná synonyma

táhnout se

Táhnout se znamená úsilím dosáhnout něčeho, zvládnout nějakou situaci bez ohledu na obtíže.

vláčet se

Vláčet se znamená jít velmi pomalu nebo se nečině pohybovat.

táhnout (vojsko)

Vést vojsku, posouvat se směrem k cíli, odvádět vojsko na bojiště.

táhnout <co>

Táhnout: vyvinout úsilí, aby se dosáhlo požadovaného cíle; přenášet, táhnout něco s sebou.

táhnout (oknem)

Táhnout znamená použít sílu, aby se přesunula věc nebo osoba. Může se také použít k označení procesu, při kterém se předmět nebo části předmětu posouvají po povrchu.

táhnout se (kouř)

Táhnout se (kouř): dýchání kouře z tabákového produktu, např. cigarety, a následné vyfukování do vzduchu.

táhnout se (nemocný)

Táhnout se znamená prožívat obtížné období a trpělivě snášet nemoc.