Facebook

Bezděčný - synonyma

Celkem nalezeno 8 synonym ke slovu bezděčný.

Význam: Význam slova bezděčný je "nevědomý, nevědomky činěné, neúmyslné". Je to stav nebo čin, který je prováděn bez úmyslu nebo záměru.

mimovolný

Mimovolný se obvykle používá k popisu činností, které se dějí bez vědomí člověka, jako je dýchání, srdeční tep a reflexy.

samovolný

Samovolný se týká činnosti, která je dělána bez jakéhokoli zásahu člověka. Může se to týkat přirozených procesů, jako je stárnutí nebo počasí, nebo technických mechanismů, jako je například automatický řídicí systém.

spontánní

Spontánní znamená náhle, neplánované a bez přípravy.

nechtěný

Nechtěný je něco, co nebylo zamýšlené nebo očekávané; co není požadováno nebo vítáno.

úmyslný

Úmyslný: vědomé, záměrné a cílené jednání nebo čin.

záměrný

Záměrný: provedený záměrem, úmyslný, cílený, zamýšlený.

nezáměrný

Význam slova nezáměrný je něco, co se stalo náhodou, bez úmyslu nebo očekávání. To znamená, že nebylo cíleně plánováno nebo předvídáno.

náhodný

Náhoda je situace či událost, která se stane náhle a jejíž výsledek je neznámý nebo nečekaný.

Podobná synonyma

náhodný (střela)

Náhodný: nezáměrný, nespontánní, neplánovaný, nepředem určený.

záměrný postup

Záměrný postup je úmyslný způsob myšlení a jednání, který je definovaný cílem a který je uskutečňován za účelem dosažení tohoto cíle.