Facebook

Aspoň - synonyma

Celkem nalezeno 3 synonyma ke slovu aspoň.

Význam: "Aspoň" je slovo vyjadřující nejméně, minimální množství nebo hodnotu. Např. "Aspoň 5 lidí je nutných pro úspěšný projekt".

nejméně

Nejméně znamená nejnižší množství, což je méně než jiné množství.

přinejmenším

Přinejmenším znamená "alespoň, nejméně", což se obyčejně používá pro vyjádření minimálního množství nebo úrovně.

když ne jinak

Když ne jinak: jiná alternativa, jiný způsob.

Podobná synonyma

i když

I když - znamená to, že přestože něco platí nebo je pravda, i tak by se mohlo stát něco jiného.

i když - i když

I když je ve spojení s dalšími slovy, i když znamená "přestože", nebo "ačkoliv".

jinak

Jinak znamená ve smyslu alternativy, něco jiného než běžné. Může to být jiný pohled, jiný způsob, jiná osoba, jiná volba nebo jiná odpověď.

jinak myslící

Jinak myslící: schopnost vnímat a uvažovat z pohledu různých perspektiv, aby se dosáhlo nových poznatků a zlepšení.

tvářit se (jinak)

Tvářit se jinak znamená chovat se, mluvit nebo vypadat tak, aby odpovídalo něčemu jinému, než je skutečnost.

když

Když je spojeno se spojením časových otázek (kdy, když, co když, proč, apod.), znamená to "pokud" nebo "zda".

pokaždé, když

Pokaždé: vždy, při každé příležitosti, vždycky, všude, v každém případě.

hned když

Hned když: znamená okamžitě, bez zpoždění.

ocenit (jinak)

Vyjádřit pozitivní hodnocení, pochválit a projevit uznání.