Facebook

Aspirovat - synonyma

Celkem nalezeno 3 synonyma ke slovu aspirovat.

Význam: Usilovat o něco, dosáhnout cíle, dosáhnout lepšího postavení nebo úspěchu.

ucházet se <o co>

Ucházet se o co znamená snažit se uspět v nějaké situaci a získat nějakou výhodu nebo požadovanou věc.

usilovat <o co>

Usilovat znamená snažit se o dosažení něčeho, s maximálním úsilím se snažit o nějaký cíl.

uplatňovat nárok <na co>

Uplatňovat nárok: vyžadovat, aby byl nárok na něco vzat v potaz a uskutečněn.

Podobná synonyma

ucházet se

Ucházet se znamená vyjádřit ochotu něco získat, např. úřad, místo nebo práci.

usilovat

Usilovat znamená intenzivně a pečlivě se snažit dosáhnout něčeho.

nárok

Nárok je právo nebo požadavek, které může někdo uplatnit, aby dosáhl něčeho, co mu náleží.

schvalovat (nárok)

Schvalovat nárok znamená přijmout jeho oprávněnost a povolit jeho uplatnění.

uplatňovat (politiku)

Uplatňovat (politiku) znamená prosazovat ji ve vládních, legislativních a dalších systémech, aby se dosáhly konkrétních cílů.

přisoudit (nárok)

Přisoudit (nárok) znamená připojit nebo přiřadit něčemu právo nebo nárok.

popřít (nárok)

Odmítnout nárok, zamítnutí; odmítnutí žádosti nebo nároku.

ucházet (plyn)

Ucházet se znamená vyvíjet tlak na plyn, aby se mohl pohybovat ve směru, který je mu předepsaný.

uplatňovat <co>

Uplatňovat znamená aplikovat nebo využívat něco ve svůj prospěch.

nárok (peněžní)

Nárok (peněžní) je právo na určitou finanční náhradu za jistou službu, výdaj nebo ztrátu.

ucházet se o (funkci)

Ucházet se o funkci znamená vyjádřit svoji připravenost a ochotu přijmout ji a převzít odpovědnost za její výkon.

uplatňovat svůj názor

Vyjadřovat a prosazovat své názory, předkládat je a argumentovat pro jejich realizaci.

ucházet se o místo

Ucházet se o místo znamená podat žádost o pracovní pozici.

uplatňovat

Prosazovat; aplikovat zákony, pravidla nebo předpisy.

ucházet

Ucházet se o něco znamená vyjádřit o danou věc zájem a snažit se o její získání.

uplatňovat nárok

Uplatňovat nárok znamená vyžadovat si práva nebo požadavky, které vám náleží.