Facebook

Aspirovat - synonyma

Celkem nalezeno 3 synonyma ke slovu aspirovat.

Význam: Usilovat o něco, dosáhnout cíle, dosáhnout lepšího postavení nebo úspěchu.

ucházet se <o co>

Ucházet se o co znamená snažit se uspět v nějaké situaci a získat nějakou výhodu nebo požadovanou věc.

usilovat <o co>

Usilovat znamená snažit se o dosažení něčeho, s maximálním úsilím se snažit o nějaký cíl.

uplatňovat nárok <na co>

Uplatňovat nárok: vyžadovat, aby byl nárok na něco vzat v potaz a uskutečněn.

Podobná synonyma

uplatnit nárok <na co>

Uplatnit nárok znamená vyžádat si právo na něco, co člověk má podle zákona nebo smlouvy.

ucházet

Ucházet se o něco znamená vyjádřit o danou věc zájem a snažit se o její získání.

usilovat

Usilovat znamená snažit se o něco s velkou energií a pevnou vůlí.

nárok

Nárok je právo nebo požadavek, které může někdo uplatnit, aby dosáhl něčeho, co mu náleží.

nárok (přednostní)

Nárok je právo člověka na něco, co mu náleží nebo co má nárok očekávat. Nárok může znamenat i přednostní právo, kdy má člověk výsadu v něčem před ostatními.

nárok (peněžní)

Nárok (peněžní) je právo na určitou finanční náhradu za jistou službu, výdaj nebo ztrátu.

ucházet (plyn)

Ucházet se znamená vyvíjet tlak na plyn, aby se mohl pohybovat ve směru, který je mu předepsaný.

popřít (nárok)

Odmítnout nárok, zamítnutí; odmítnutí žádosti nebo nároku.

ucházet se

Ucházet se znamená zkoušet získat něco, zajistit si příležitost nebo se pokoušet získat něco, co je v poptávce.

uplatňovat <co>

Uplatňovat znamená aplikovat nebo využívat něco ve svůj prospěch.

ucházet se o (funkci)

Ucházet se o funkci znamená vyjádřit svoji připravenost a ochotu přijmout ji a převzít odpovědnost za její výkon.

uplatňovat svůj názor

Vyjadřovat a prosazovat své názory, předkládat je a argumentovat pro jejich realizaci.

uplatňovat nárok

Uplatňovat nárok znamená vyžadovat si práva nebo požadavky, které vám náleží.

ucházet se o místo

Ucházet se o místo znamená podat žádost o pracovní pozici.