Facebook

Agent - synonyma

Celkem nalezeno 14 synonym ke slovu agent.

Význam: Agent je osoba nebo společnost, která jedná jménem jiné osoby nebo představuje její zájmy.

zprostředkovatel

Zprostředkovatel je osoba, která se snaží usmířit dvě strany a je prostředníkem mezi nimi.

obchodní zástupce

Obchodní zástupce je pracovník, který se zabývá prodejem produktů a služeb za účelem získání zisku pro firmu.

jednatel

Jednatel je osoba, která právnickou osobu zastupuje a jedná za ni.

špión

Špión je člověk, který nelegálně získává informace pro nějakou organizaci či stát.

vyzvědač

Vyzvědač je člověk nebo agent, který se snaží získat utajené informace pro svou stranu.

udavač

Udavač je osoba, která informuje ostatní o tom, co dělají jiní lidé, nebo co udělali.

štváč

Štváč je výraz pro někoho, kdo rychle a intenzivně „štval“, aby dosáhl výsledku.

provokatér

Provokatér je osoba, která se snaží vyvolat konflikt nebo narušit stávající situaci ohledně nějakého tématu.

emisar

Emisar je člověk, který má za úkol přenášet zprávy, informace a vyjednávat mezi vládami, organizacemi nebo jednotlivci.

tajný policista

Tajný policista je policista, který pracuje v utajení k objasnění zločinů a násilných trestných činů.

estébák

Estébák je hovorový výraz pro člena Státní bezpečnosti v bývalém Československu.

rozvědčík

Rozvědčík je člověk, který shromažďuje informace o nepříteli nebo okolí a předává je své straně.

fízl

Fízl je slangové označení pro policistu nebo detektiva.

špicl

Špicl je osoba, která pracuje pro nějakou organizaci nebo stát a získává informace od ostatních.

Podobná synonyma

jmenovat (zástupce)

Jmenovat znamená udělit někomu úřad, funkci nebo právo jménem nějakého subjektu.

obchodní

Obchodní znamená obchodování nebo obchodování s cennými papíry, komoditami, zbožím, službami nebo jinými finančními produkty. To může zahrnovat obchodování na burze, obchodování s cennými papíry, obch

tajný

Tajný znamená skrytý, utajený, neznámý; něco, co je nebo má být drženo v tajnosti.

podnik (obchodní)

Podnik je obchodní subjekt, který provozuje činnost pro získávání zisku. Je to organizace, která se zabývá výrobou, prodejem, distribucí a poskytováním služeb.

tajný (vědy)

Skrytý, není na veřejnosti známý, neprozkoumaný, uzavřený pro výzkumníky.

policista

Policista je osoba zodpovědná za ochranu zákona a veřejného pořádku. Provádí vyšetřování a přijímá opatření k potírání trestné činnosti.

zástupce

Zástupce je osoba, která jménem jiného plní jeho povinnosti a zastupuje ho.

obchodní místo

Obchodní místo je místo, ve kterém se obchoduje se zbožím a službami, ať už fyzicky, nebo online.

transakce (obchodní)

Transakce je uzavření obchodu mezi dvěma stranami, které se dohodnou na výměně peněz za zboží nebo služby.

stavovské sdružení (obchodní)

Stavovské sdružení je profesní organizace, která usiluje o ochranu zájmů jejích členů a zastupuje jejich obchodní zájmy.

vyslanec (tajný)

Vyslanec (tajný) je osoba poslaná jako poselství nebo zástupce jiného státu nebo organizace.

zástupce lidu

Zástupce lidu je politický úředník či poslanec, který zastupuje lid a jeho zájmy ve vládě nebo parlamentu.

informátor (tajný)

Informátor je osoba, která je zapojena do tajného vyšetřování a poskytuje informace o ostatních lidí nebo organizacích.