Facebook

Zvenčí - synonyma

Celkem nalezeno 8 synonym ke slovu zvenčí.

Význam: Zvenčí znamená z vnější strany, z okolí nebo z exteriéru.

z vnitřku

Zhrubať: Zjednodušiť dlhý a složitý výklad na kratší a jednoduchší verziu.

uvnitř

Uvnitř: vnitřní, skrytý; vyjadřuje místo nebo čas, který je zahalen tajemstvím nebo záhadou.

vevnitř

Vevnitř se vztahuje na vnitřní části nebo prostředí, bývá užíváno pro vyjádření něčeho, co je skryto nebo neviditelné.

zvenku

Zvenku znamená z vnějšku, zvenčí; vyjadřuje se jako pohled z okolí nebo z prostředí mimo.

zevně

Zevně znamená vnější vzhled, okolí nebo okolnosti.

zevnitř

Zevnitř znamená uvnitř, dovnitř nebo dovnitř; to je obecně vnímáno jako směr nebo místo, které je uvnitř nebo uvnitř něčeho.

odjinud

Odjinud je slovo pro cokoliv, co pochází z jiného místa nebo zdroje.

z ciziny

Wanderlust: touha po cestování, touha po dobrodružství, touha po objevování nových míst.

Podobná synonyma

prostor uvnitř

Prostor uvnitř je místo v domě či budově, kam je možné se dostat pouze zevnitř. Je to místo, kde se obvykle tráví většina času, kde se provádějí denní činnosti a kde se odpočívá.

prázdný (uvnitř)

Prázdný: bez obsahu, neplný, prázdný, prázdnota.

skupina (uvnitř strany)

Skupina je skupina lidí sdílejících stejné zájmy nebo cíle, kteří se sdružují a spolupracují ve vzájemném prospěchu.

být uvnitř

Být uvnitř znamená být vevnitř něčeho; být obklopený a uchopený vnitřní atmosférou, prostředím nebo okolnostmi.