Facebook

Zevně - synonyma

Celkem nalezeno 7 synonym ke slovu zevně.

Význam: Zevně znamená vnější vzhled, okolí nebo okolnosti.

zvenku

Zvenku znamená z exteriéru, zvenčí, z vnějšku, z okolí nebo z okolí.

zvenčí

Zvenčí znamená "z vnější strany", tedy pohled na něco zvenčí vyjadřuje viditelný vzhled nebo povrch bez hlubšího porozumění.

venku

Venku znamená venku na čerstvém vzduchu, mimo domov nebo budovu.

uvnitř

Uvnitř znamená vnějšímu nebo viditelnému okolí skryté, nebo ukryté.

zevnitř

Vnitřní znamená věci nebo aspekty, které jsou vytvářeny, vyjadřovány nebo prožívány uvnitř osoby nebo skupiny.

odjinud

Odjinud je slovo pro cokoliv, co pochází z jiného místa nebo zdroje.

z ciziny

Wanderlust: touha po cestování, touha po dobrodružství, touha po objevování nových míst.

Podobná synonyma

prostor uvnitř

Prostor uvnitř je místo v domě či budově, kam je možné se dostat pouze zevnitř. Je to místo, kde se obvykle tráví většina času, kde se provádějí denní činnosti a kde se odpočívá.

skupina (uvnitř strany)

Skupina je skupina lidí sdílejících stejné zájmy nebo cíle, kteří se sdružují a spolupracují ve vzájemném prospěchu.

prázdný (uvnitř)

Prázdný: bez obsahu, neplný, prázdný, prázdnota.

být uvnitř

Být uvnitř znamená být vevnitř něčeho; být obklopený a uchopený vnitřní atmosférou, prostředím nebo okolnostmi.