Facebook

Znamenitě - synonyma

Celkem nalezeno 6 synonym ke slovu znamenitě.

Význam: Vynikající, skvělý, skvostný, famózní, úžasný, excelentní.

dobře

Dobře je stav, ve kterém jsme spokojeni s naší prací, činemi a životem. Je to stav dobra, štěstí, uspokojení a šťastnosti.

výborně

Výborně znamená velmi dobře, skvěle nebo úžasně. Je to pozitivní hodnocení nebo názor na něco, co je lepší, než se očekávalo.

znamenitě

Znamenitě znamená velmi dobře, výborně, skvěle, excelentně.

prvotřídně

Prvotřídně znamená úplně nejvyšší úroveň, kvality nebo výkonu.

skvěle

Skvěle znamená velmi dobře, úžasně nebo výborně.

primovně

Primovně znamená počátek, počáteční, první, nejdůležitější.

Podobná synonyma

zapamatovat si <co> (dobře)

Vzpomenout si na něco, uložit si do paměti.

pořídit (dobře)

Koupit, nakoupit, získat, zakoupit nebo vyřídit si něco.

zkrátka a dobře

Zkrátka a dobře znamená jednoduše a jasně; krátký a jasný výklad, který nevyžaduje žádné další vysvětlení.

rozvržený (dobře)

Rozvržení znamená rozdělení do částí, které jsou uspořádány systémově a přehledně.

dobře jíst

Dobré jídlo je jídlo, které je zdravé a chutné; může být domácí, jídlo z restaurace, nebo jídlo, které si připravíte sami.

vést si (dobře)

Vést si dobře znamená být zodpovědný, mít dobré morální hodnoty, zůstat přímočarý a vytrvalý ve svém úsilí.

dobře upečený

Dobře upečený = dokonale usmažený, křupavý a chutný, s vyváženou konzistencí a barvou.

dopadat (dobře)

Mít pozitivní výsledky; skončit úspěchem; mít dobrý výsledek.

vybrat (dobře)

Vybrat znamená vyhledat a vybírat z něčeho určité věci, lidi nebo skupiny, které budou vyhovovat daným požadavkům.

znát <co> (dobře)

Znát = dobře poznat, porozumět danému předmětu, osobě nebo situaci.

zapamatovávat si <co> (dobře)

Uchovávat si v paměti informace.

vyrůst (dobře)

Vyrůst znamená růst, vyvíjet se, zdokonalovat se a získávat potřebné zkušenosti.

počínat si skvěle

Činit se skvěle znamená jednat správně a dobře, zodpovědně a úspěšně.

dobře vychovaný

Dobře vychovaný člověk je ten, který se chová s respektem a úctou k ostatním, vytváří příjemnou atmosféru a dodržuje slušné způsoby.

velmi dobře

Velmi dobře znamená velmi dobře vykonaná práce nebo zcela přesné plnění cíle.

nefungovat <co> dobře

Neúspěšně fungovat; nepracovat správně; nefungovat dobře.

vypravený (skvěle)

Vypravený znamená velmi dobře provedený, úspěšně dokončený nebo plně splněný.

dobře se prodávající

Dobře se prodávající produkt či služba je ten, který má vysokou poptávku a je úspěšný prodejně.

dopadnout (dobře)

Dosáhnout požadovaného výsledku, který bude příznivý a přínosný.

mít se (dobře)

Mít se (dobře) znamená být zdravý a šťastný; být vyrovnaný a spokojený.