Facebook

Zmást se - synonyma

Celkem nalezeno 4 synonyma ke slovu zmást se.

Význam: Zmást se znamená být zmatený, nevědět, co dělat, být nejistý ohledně něčeho nebo být zmatený.

splést se

Splést se znamená dělat chyby, zmatky nebo se ztratit ve směšných situacích.

poplést se

Poplést se je metafora pro zmatenost, chaos nebo nesourodost. Znamená být ztracený nebo zmatený.

zmýlit se

Udělat chybný úsudek, nebo se mylně domnívat; dělat chybu ve výpočtu, udělat omyl.

chybit

Chybit znamená nedostat, nebo neúspěšně selhat při splnění něčeho.

Podobná synonyma

zmýlit

Zmýlit se znamená udělat chybu nebo špatné rozhodnutí, které vede k nesprávným výsledkům.

poplést

Poplést znamená zamíchat, zamotat nebo propletením zkomplikovat.

splést

Splést znamená zaměnit pořadí nebo vztahy mezi věcmi nebo lidmi, zmatit nebo zkomplikovat situaci.

zmýlit <koho>

Zmýlit - odradit někoho od správného jednání, zavádět ho v omyl.

splést <koho>

Splést znamená míchat, pomíchat nebo zaměňovat informace, názory nebo úsudky o určité osobě.

poplést <co>

Poplést znamená spojit nebo zamotat různé věci nebo části dohromady; smíchat je tak, aby nebylo možné je rozluštit.

zmýlit se (při psaní)

Zmýlit se znamená učinit chybný úsudek či rozhodnutí, udělat omyl.

splést <co>

Splést znamená smíchat nebo pomíchat něco dohromady.

chybit se

Chybit se znamená dopustit se chyby nebo případně selhání, nebo se něčeho nedostat.

poplést (stránky)

Poplést znamená překombinovat nebo odlámat jednotlivé části něčeho dohromady, aby se získalo nové složitější celky.