Facebook

Splést se - synonyma

Celkem nalezeno 6 synonym ke slovu splést se.

Význam: Splést se znamená dělat chyby, zmatky nebo se ztratit ve směšných situacích.

zmýlit se

Udělat omyl, udělat chybu, udělat nepřesnost; mylně usoudit, mylně učinit něco.

zmást se

Zmást se znamená být zmatený nebo zmatený, být zmatený nebo se ztratit v myšlenkách nebo situaci.

poplést se

Poplést se znamená zamotat se nebo se zaměnit v situaci, kdy se ztratíte nebo se zamotáte do problémů či konfliktů.

zaměnit se

Zaměnit se: vyměnit si něco, např. místo, úlohy, role, názory, informace nebo věci.

pomíchat se

Míchat se: udělat směs, zamíchat se do skupiny lidí/události, smíchat se dohromady.

chybit

Chybit znamená nedostat, nebo neúspěšně selhat při splnění něčeho.

Podobná synonyma

zmást

Zmást znamená zmatit, uvést někoho v nejistotu nebo ho znepokojit, zmatením jeho myšlenek.

zaměnit (čísla)

Zaměnit znamená vyměnit jeden předmět nebo číslo za jiný.

poplést

Poplést znamená zamotat nebo zamíchat dohromady; zmatit či zkomplikovat.

pomíchat se (dojmy)

Spropitné se do něčeho; míchat se, smíchat se, zamíchat se; být součástí, zapojit se.

zmýlit

Zmýlit znamená mylně určit, učinit špatný úsudek nebo se v něčem mýlit.

zaměnit

Vyměnit něco za něco jiného; přijmout výměnou něco jiného.

zmýlit se (při psaní)

Zmýlit se znamená učinit chybný úsudek či rozhodnutí, udělat omyl.

pomíchat

Pomíchat znamená míchat různé ingredience dohromady, aby se vytvořila směs.

zmást <koho>

Zmást = působit na někoho tak, aby nevěděl, co má dělat, nebo aby nerozuměl situaci.

poplést <co>

Poplest je zamotat nebo zkomplikovat; jednodušeji, změnit či narušit původní pořádek nebo logiku.

zmýlit <koho>

Zmýlit - odradit někoho od správného jednání, zavádět ho v omyl.

zaměnit <co s čím>

Zaměnit znamená nahradit jedno slovo, číslo nebo předmět jiným.

zaměnit (podvodně)

Zaměnit: vyměnit něco jiného za něco jiného, často podvodně.

poplést (stránky)

Poplést znamená překombinovat nebo odlámat jednotlivé části něčeho dohromady, aby se získalo nové složitější celky.