Facebook

Chybit - synonyma

Celkem nalezeno 10 synonym ke slovu chybit.

Význam: Chybit znamená nedostat, nebo neúspěšně selhat při splnění něčeho.

zmýlit se

Zmýlit se znamená udělat chybu, mít špatný úsudek nebo se mýlit ve svých odhadech.

splést se

Splést se znamená udělat chybu, přičemž zaměnit jednu věc za druhou nebo začít místo jedné věci druhou.

přehlédnout <co>

Přehlédnout: zapomenout pozorností nebo vědomím opomenout, nevidět.

pochybit

Pochybit znamená udělat chybu, obzvláště ve vědomostní oblasti nebo v úsudku.

minout (cíl)

Minout je dosáhnout cíle mimo cílovou oblast, obvykle myšleno ve smyslu fyzického pohybu.

netrefit se

Neshodovat se, nesouhlasit, nesouznít, nesouhlasně se vyjádřit.

nezasáhnout

Nezasáhnout znamená nedotknout se, neovlivnit, nezasahovat, nezúčastnit se.

zhřešit

Zhřešit - přestoupit proti zákonu, nedodržet norem, dopustit se provinění nebo hříchu.

klesnout

Klesnout znamená poklesnout, sestoupit, klesat; přen. poklesnout, zhoršit se.

poplést se

Poplést se je metafora pro zmatenost, chaos nebo nesourodost. Znamená být ztracený nebo zmatený.

Podobná synonyma

splést

Splést znamená překroutit nebo zamotat něco, jako například provázek, aby se z něj stala smyčka.

minout (mládí)

Minout znamená prožít období mládí, jít dál a stát se dospělým.

klesnout (voda)

Klesnout je pohyb vody do dolní části, například v potoce, rybníce nebo řece.

minout

Minout se vyjadřuje jako ukončení něčeho, jako například času, peněz nebo jiného zdroje.

minout (stanici)

Minout se vztahuje k přecházení určitých míst nebo stanic, jako je například při cestování vlakem. Znamená to míjet, projít kolem, jít kolem, bez zastavení.

klesnout (teplota)

Klesnout znamená snížit se, zde se jedná o snížení teploty.

přehlédnout

Přehlédnout znamená ignorovat nebo opomenout něco důležitého.

poplést

Poplést znamená přemíchat nebo proplétat něco jako vlasy, vlákna nebo provazce.

klesnout (ceny)

Klesnout znamená snížit se; v případě cen znamená to snížit cenu o určitou částku.

netrefit (cíl)

Nesplnit cíl, neobdržet výsledek, který byl očekáván.

zmýlit se (při psaní)

Zmýlit se znamená učinit chybný úsudek či rozhodnutí, udělat omyl.

zmýlit

Zmýlit se znamená udělat chybu nebo špatné rozhodnutí, které vede k nesprávným výsledkům.

poplést <co>

Poplést = zamotat, protahnout, zamíchat; složitě spojovat.

splést <co>

Splést znamená zamíchat, zamotat či zamíchat dohromady.

zmýlit <koho>

Zmýlit - odradit někoho od správného jednání, zavádět ho v omyl.