Facebook

Chybit - synonyma

Celkem nalezeno 10 synonym ke slovu chybit.

Význam: Chybit znamená nedostat, nebo neúspěšně selhat při splnění něčeho.

zmýlit se

Zmýlit se znamená udělat chybu, mít špatný úsudek nebo se mýlit ve svých odhadech.

splést se

Splést se znamená udělat chybu, přičemž zaměnit jednu věc za druhou nebo začít místo jedné věci druhou.

přehlédnout <co>

Přehlédnout: zapomenout pozorností nebo vědomím opomenout, nevidět.

pochybit

Pochybit znamená udělat chybu, obzvláště ve vědomostní oblasti nebo v úsudku.

minout (cíl)

Minout je dosáhnout cíle mimo cílovou oblast, obvykle myšleno ve smyslu fyzického pohybu.

netrefit se

Neshodovat se, nesouhlasit, nesouznít, nesouhlasně se vyjádřit.

nezasáhnout

Nezasáhnout znamená nedotknout se, neovlivnit, nezasahovat, nezúčastnit se.

zhřešit

Zhřešit - přestoupit proti zákonu, nedodržet norem, dopustit se provinění nebo hříchu.

klesnout

Klesnout znamená poklesnout, sestoupit, klesat; přen. poklesnout, zhoršit se.

poplést se

Poplést se je metafora pro zmatenost, chaos nebo nesourodost. Znamená být ztracený nebo zmatený.

Podobná synonyma

klesnout (ceny)

Klesnout znamená snížit se; v případě cen znamená to snížit cenu o určitou částku.

přehlédnout

Přehlédnout znamená opomenout, nezaznamenat nebo nevšimnout si něčeho.

minout

Minout znamená přesně trefit cíl, nebo úplně minout a nezasáhnout.

poplést

Poplést znamená zamíchat, zamotat nebo propletením zkomplikovat.

poplést <co>

Poplest je zamotat nebo zkomplikovat; jednodušeji, změnit či narušit původní pořádek nebo logiku.

zmýlit

Zmýlit znamená mylně určit, učinit špatný úsudek nebo se v něčem mýlit.

splést

Splést znamená smíchat či zamíchat dohromady; případně překrýt či překombinovat.

zmýlit <koho>

Zmýlit - odradit někoho od správného jednání, zavádět ho v omyl.

netrefit se (do cíle)

Nedosáhnout cíle, nesplnit očekávání.

splést <co>

Splést znamená smíchat nebo pomíchat něco dohromady.