Facebook

Chybit - synonyma

Celkem nalezeno 10 synonym ke slovu chybit.

Význam: Chybit znamená nedostat, nebo neúspěšně selhat při splnění něčeho.

zmýlit se

Zmýlit se znamená udělat chybu, mít špatný úsudek nebo se mýlit ve svých odhadech.

splést se

Splést se znamená udělat chybu, přičemž zaměnit jednu věc za druhou nebo začít místo jedné věci druhou.

přehlédnout <co>

Přehlédnout: zapomenout pozorností nebo vědomím opomenout, nevidět.

pochybit

Pochybit znamená udělat chybu, obzvláště ve vědomostní oblasti nebo v úsudku.

minout (cíl)

Minout je dosáhnout cíle mimo cílovou oblast, obvykle myšleno ve smyslu fyzického pohybu.

netrefit se

Neshodovat se, nesouhlasit, nesouznít, nesouhlasně se vyjádřit.

nezasáhnout

Nezasáhnout znamená nedotknout se, neovlivnit, nezasahovat, nezúčastnit se.

zhřešit

Zhřešit - přestoupit proti zákonu, nedodržet norem, dopustit se provinění nebo hříchu.

klesnout

Klesnout znamená poklesnout, sestoupit, klesat; přen. poklesnout, zhoršit se.

poplést se

Poplést se je metafora pro zmatenost, chaos nebo nesourodost. Znamená být ztracený nebo zmatený.

Podobná synonyma

klesnout (ceny)

Klesnout znamená snížit se; v případě cen znamená to snížit cenu o určitou částku.

přehlédnout

Přehlédnout znamená ignorovat nebo opomenout něco důležitého.

poplést

Poplet: vytvářet chaos nebo nepořádek, zamotat, matoucí situaci.

minout

Minout znamená projít kolem či obcházet něco, či někoho, aniž by se dotklo nebo zachytilo.

splést

Splést znamená zaměnit pořadí nebo vztahy mezi věcmi nebo lidmi, zmatit nebo zkomplikovat situaci.

minout (mládí)

Minout znamená prožít období mládí, jít dál a stát se dospělým.

poplést <co>

Poplést je zamotat nebo zmatit, způsobit chaos.

zmýlit

Zmýlit se znamená udělat chybu nebo se mýlit ve svých úsudcích.

klesnout (teplota)

Klesnout znamená snížit se, zde se jedná o snížení teploty.

zmýlit se (při psaní)

Zmýlit se znamená učinit chybný úsudek či rozhodnutí, udělat omyl.

minout (zima)

Minout zimu znamená, že čas se rychle ubíhá a příroda se připravuje na jaro.

klesnout ke dnu (loď)

Klesnout ke dnu znamená, že loď se potopí na dno oceánu či jiného vodního prostoru.

minout se

Minout se znamená nedosáhnout cíle nebo neuspět ve věci, o kterou se snažíme.

minout (stanici)

Minout se vztahuje k přecházení určitých míst nebo stanic, jako je například při cestování vlakem. Znamená to míjet, projít kolem, jít kolem, bez zastavení.