Facebook

Zkoumavý - synonyma

Celkem nalezeno 9 synonym ke slovu zkoumavý.

Význam: Zkoumavý je přídavné jméno, které označuje osobu, která se snaží věci prozkoumávat a analyzovat detailně.

zvídavý

Zvídavý je výraz pro osobu, která je zvědavá a chce se dozvědět více informací o okolním světě.

pátravý

Pátravý znamená intenzivně zkoumat a zvážit něco, vyžadovat podrobnou pozornost; být zvídavý a vytrvalý.

zpytavý

Zpytavý je přídavné jméno, které se používá pro popis někoho, kdo je zvídavý nebo pozorný, kdo prohledává nebo hledá starostlivě.

bádavý

Bádavý: zvídavý, pečlivě vyšetřující, hloubavý, zkoumající.

přemýšlivý

Přemýšlivý se vztahuje k lidem, kteří jsou vždy zvídaví, vyhledávají informace a mají schopnost analyzovat a přemýšlet o situaci.

hloubavý

Hloubavý odkazuje k osobě, která je zaměřena na rozjímání, meditaci a hluboké myšlení. Je vnímavá a citlivá k okolnímu světu.

nedůvěřivý

Nedůvěřivý vyjadřuje stav, kdy se nelze spolehnout na druhého člověka nebo situaci. Je to stav opatrnosti a nedůvěry.

všetečný

Všetečný označuje člověka, který se vyzná v mnoha věcech a je dobře obeznámený s různými obory.

slídivý

Slídivý znamená potichu pozorující, podezřívavě pozorující nebo podezíravě se chovající.

Podobná synonyma

nedůvěřivý člověk

Člověk, který je skeptický a nevěří věcem, které nejsou ověřené nebo prokázané.