Facebook

Zkoncipovat - synonyma

Celkem nalezeno 7 synonym ke slovu zkoncipovat.

Význam: Zkoncipovat znamená vymezit obecný rámec a vytvořit základ pro vypracování projektu, plánu apod.

nastínit

Nastínit znamená stručně popsat nebo vyjádřit názor nebo myšlenku.

naskicovat

Naskicovat znamená rychle a stručně namalovat nebo nakreslit obrázek.

sestavit (dopis)

Sestavit dopis znamená vytvořit text písemné komunikace, který je správně uspořádaný a obsahuje všechny potřebné informace.

složit

Složit znamená skládat jednotlivé části dohromady nebo složitý proces, který může být zdlouhavý nebo složitý.

zformulovat (návrh)

Zformulovat znamená vyjádřit myšlenky jednoznačně a stručně.

načrtnout

Načrtnout znamená zobecnit, nastínit nebo přiblížit něčí názor či myšlenku.

nastylizovat

Nastylizovat znamená přizpůsobit vzhled oblečení nejnovějším trendům tím, že se nosí moderní kousky a oděvy.

Podobná synonyma

návrh

Návrh je myšlenka, nápad, představa, která má sloužit jako základ pro nějakou akci, činnost nebo vytvoření něčeho.

sestavit

Sestavit znamená složit jednotlivé části dohromady, aby vytvořily celek.

doručit (dopis)

Doručit: přinést dopis na požadovanou adresu.

složit (poplatek)

Zaplatit poplatek, který může být buď přímý, nebo nepřímý.

soustrastný dopis

Soustrastný dopis je dopis, který je napsán s účelem vyjádřit soustrast a podporu v těžké situaci.

složit (srnce)

Složit srnce znamená odstranit jeho kožešinu a maso na kosti, které se nakonec zahodí.

složit se

Složit se znamená souhlasit s něčím nebo něčemu se vzdát.

složit (symfonii)

Komponovat, skládat a organizovat noty do složité hudební skladby.

vyplacený (dopis)

Vyplacený znamená, že dotyčná osoba obdržela úhradu, která jí byla dlužena.

rekomando (dopis)

Rekomando je dopis, jehož účelem je doporučit někoho nebo něco jinému.

složit (nedbale)

Složit: složité; obtížné; komplikované; náročné; těžké.

být dodán (dopis)

Být dodán znamená, že dopis byl odeslán adresátovi.

sesmolit (dopis)

Sesmolit znamená sloučit různé části dohromady, aby vznikl jeden celek, například dopis.

sestavit (program)

Sestavit program znamená složit jednotlivé části programu dohromady tak, aby byl funkční a splňoval požadavky.

dopis

Dopis je forma komunikace prostřednictvím písemného sdělení, které je posláno poštou nebo jinou poštovní službou.

dostat (dopis)

Dostat = obdržet, přijmout (např. dopis).

sestavit (narychlo)

Sestavit: složit jednotlivé části dohromady, vytvořit celek.

sestavit z různých pramenů (text)

Sestavit znamená sloučit různé prameny do jednoho kompletního celku.

být doručen (dopis)

Doručení znamená doručení psaní (dopisu, zásilky, balíku atd.) na adresu příjemce.