Facebook

Naskicovat - synonyma

Celkem nalezeno 3 synonyma ke slovu naskicovat.

Význam: Naskicovat znamená rychle a stručně namalovat nebo nakreslit obrázek.

nastínit

Nastínit znamená stručně popsat nebo vyjádřit názor nebo myšlenku.

zkoncipovat

Zkoncipovat znamená vymezit obecný rámec a vytvořit základ pro vypracování projektu, plánu apod.

načrtnout

Načrtnout znamená vyjádřit něco v krátkosti, zhruba a stručně.

Žádná další podobná synonyma k naskicovat jsme nenašli.