Facebook

žít bídně - synonyma

Celkem nalezeno 1 synonymum ke slovu žít bídně.

Význam: Žít bídně znamená žít v extrémní bídě, chudobě a nedostatku.

trpět (hladem)

Prožívat hlad, který může mít fyzické, psychické nebo emocionální následky.

Podobná synonyma

trpět

Trpět znamená prožívat utrpení, bolest nebo zkoušky, obvykle fyzické nebo psychické.

trpět zimou

Být vystaven hladovému a chladnému počasí, často v nevhodných oděvech.

trpět hladem

Trpět hladem znamená nemít dostatek potravy a trpět následnými účinky.

trpět <za koho n. co>

Trpět znamená snášet bolest nebo strádat, obětovat se nebo se vzdát pro někoho/něco.

trápit (hladem)

Trápit hladem - znamená užívat hlad jako metodu trestu či potrestání někoho.

trpět (za chybu)

Snášet bolest, utrpení nebo nespravedlnost; akceptovat důsledky něčeho, čemu se nelze vyhnout.

umořit hladem

Umořit hladem znamená způsobit hladem smrt.

trpět (duševně)

Trpět znamená prožívat utrpení, bolest a úzkosti. Prožívat stavy, které vyvolávají negativní emoce a pocity.

trpět <co komu>

Trpět je prožívat bolest, utrpení nebo útrapy.

trpět újmu

Trpět újmu znamená způsobit si škodu, zranění nebo utrpět škodu, zranění nebo újmu na osobě či majetku.