Facebook

Zhudlařit - synonyma

Celkem nalezeno 2 synonyma ke slovu zhudlařit.

Význam: Zhudlařit je pojem, který se používá pro výrazné hubnutí. Jedná se o drastickou strategii, kterou lidé často volí, pokud chtějí okamžitě dosáhnout významných výsledků. Nejčastěji se zhudlaření provádí

zkazit <co>

Zkazit znamená poškodit nebo poškodit něco způsobením škody nebo poškození. To může být fyzické poškození nebo porušení něčího duševního nebo morálního stavu. Zkazit může také znamenat zničit nebo zne

zpackat

Zpackat znamená vložit něco do menšího balení nebo do menšího prostoru, aby to bylo pohodlné přepravovat. Toto slovo se obvykle používá k popisu procesu balení oblečení, nábytku nebo jiných předmětů.

Podobná synonyma

zkazit se

Zkazit se znamená dělat chyby, které mohou vést k osobnímu selhání nebo zhoršení situace.

zkazit

Zkazit: poškodit nebo pokazit, zhoršit nebo znehodnotit.

zkazit <koho n. co>

Zkazit: Ničit nebo poškodit něčí či něčí vlastnosti, činnosti nebo vlastnictví.

zkazit se (morálně)

Zkazit se znamená postupovat v rozporu s morálními zásadami a zásadami dobrého chování.

zkazit se (mravně)

Zkazit se mravně znamená porušit morální standardy, jít proti etickým normám a dopustit se nespravedlivého jednání.

zkazit se (jídlo)

Zkazit se znamená poškodit nebo znehodnotit jídlo, obvykle tím, že je nevhodně skladováno.