Facebook

Zhudlařit - synonyma

Celkem nalezeno 2 synonyma ke slovu zhudlařit.

Význam: Zhudlařit je pojem, který se používá pro výrazné hubnutí. Jedná se o drastickou strategii, kterou lidé často volí, pokud chtějí okamžitě dosáhnout významných výsledků. Nejčastěji se zhudlaření provádí

zkazit <co>

Zkazit znamená poškodit nebo poškodit něco způsobením škody nebo poškození. To může být fyzické poškození nebo porušení něčího duševního nebo morálního stavu. Zkazit může také znamenat zničit nebo zne

zpackat

Zpackat znamená vložit něco do menšího balení nebo do menšího prostoru, aby to bylo pohodlné přepravovat. Toto slovo se obvykle používá k popisu procesu balení oblečení, nábytku nebo jiných předmětů.

Podobná synonyma

zkazit

Zkazit znamená poškodit nebo udělat něco špatně, čímž se sníží nebo zničí jeho hodnota.

zkazit se

Zkazit se znamená udělat chybu nebo provést něco, co se nejeví jako správné.

zkazit se (morálně)

Zkazit se znamená postupovat v rozporu s morálními zásadami a zásadami dobrého chování.

zkazit se (jídlo)

Zkazit se znamená poškodit nebo znehodnotit jídlo, obvykle tím, že je nevhodně skladováno.

zkazit se (mravně)

Zkazit se mravně znamená porušit morální standardy, jít proti etickým normám a dopustit se nespravedlivého jednání.

zkazit <koho n. co>

Zkazit: Ničit nebo poškodit něčí či něčí vlastnosti, činnosti nebo vlastnictví.