Facebook

Zdřevěnět - synonyma

Celkem nalezeno 4 synonyma ke slovu zdřevěnět.

Význam: Zdřevěnět: zčernat, ochromit, zkamenět; stát se bezmocným v nejistotě a úžasu.

ztuhnout (nohy)

Ztuhnout znamená zůstat v bez pohybu, jako by byly nohy zkamenělé.

zmrtvět

Zmrtvět znamená umírat; přestat existovat, tedy zemřít.

ztuhnout <komu> (noha)

Ztuhnout: znehybnět, nastat tuhost nebo napětí v svalu nebo končetině, jako je např. noha.

strnout

Strnout je vyjadřovat se nejistě, nebo se zarazit zmatením, nebo se ukazovat jako neschopný něco říct.

Podobná synonyma

svěřit <komu> (funkci)

Předat někomu konkrétní odpovědnost a pravomoci pro správu úkolu nebo funkce.

vyčítat <co komu>

Vyčítat: kritizovat, vytýkat někomu jeho chyby nebo selhání.

přenechat <co komu>

Přenechat znamená předat, nebo předávat někomu jinému.

pomoci <komu>

Pomoci někomu znamená věnovat čas nebo úsilí k uspokojení jeho potřeb.

stačit <komu v čem>

Stačit je poskytnout dostatek čeho nebo někomu to, co je potřeba.

vzbouřit se <proti komu>

Vzbouřit se znamená vyjádřit nesouhlas, vystoupit proti něčemu nebo někomu.

ukrást <co komu>

Ukrást něco někomu, neoprávněně se stát vlastníkem cizího majetku.

vykreslit <co komu>

Vykreslit znamená zobrazit či popsat něco ve formě obrázku nebo slov.

překážet <co komu>

Překážet znamená zabránit někomu v dosahování cíle nebo realizaci úkolu.

poslat <koho ke komu>

Poslat = odeslat, zaslat; ke komu = k cílovému adresátovi.

provést cunnilingus <komu>

Provést cunnilingus je orální sexuální akt, při kterém se partner líbá, olizuje a sáňkuje po ženském genitálu.

nabít <komu>

Nabít (komu) znamená poskytnout druhé osobě energii, podporu, motivaci nebo inspiraci.

panovat <komu>

Panovat znamená vládnout mu, být jim nadřazen a jejich jednání ovládat.

vděčit <komu za co>

Vděčit je vyjádření poděkování někomu za jeho činy, služby nebo podporu.

noha

Končetina, která nám dává možnost chodit, běhat a dělat mnoho dalších pohybů, se nazývá noha.

vydat <co komu>

Vydat znamená dát někomu něco, jako například vydat knihu, vydat pokyn, vydat rozsudek apod.

půjčit <co komu>

Půjčit: poskytnout něco druhému osobě, často na dobu určitou, s tím, že to bude vráceno.

dlužit <co komu>

Dlužit znamená dát někomu to, co mu náleží; obvykle jde o peníze.

zlořečit <komu>

Zlořečit znamená hanlivě a nadávat na někoho.

líbit se <co komu>

Líbit se znamená být přitažlivým, zalíbit si někoho nebo něco.

stačit <co komu>

Stačit: dostatečně uspokojit, poskytnout to, co je potřeba.

odpustit <co komu>

Odpustit někomu je vyjádření odpuštění jeho chyb nebo ublížení, které vám způsobil. Znamená to, že se rozhodnete uznat a přijmout dřívější činy, aniž byste si přáli odvetu.

svěřovat se <komu>

Otevřít se někomu, sdílet s ním své myšlenky, pocity a trápení.

nechat <co komu>

Nechat znamená povolit druhému, aby si to užíval, používal nebo si to vzal.

škodit <komu>

Ublížit, způsobit škodu, způsobit újmu někomu.

navlékat <co komu>

Navlékat znamená oblékat někomu něco nebo něčímu neco připínat, připevňovat, vkládat.

připomínat <co komu>

Připomínat - uvědomit si něco, co se již dříve stalo nebo bylo řečeno.

poslat <co komu>

Poslat: předat (něco) komu; předat (něco) z jednoho místa na druhé.