Facebook

Zdechlina - synonyma

Celkem nalezeno 6 synonym ke slovu zdechlina.

Význam: Zdechlina je mrtvé tělo zvířete nebo člověka, které se našlo v přírodě nebo na veřejném místě.

mrcha

Mrcha je hrubé nadávka pro označení nespravedlivého, neuctivého člověka.

mršina

Mršina je staré české označení pro malou, nevýznamnou věc. Je to něco, co je považováno za bezcenné nebo zanedbatelné.

chcíplina

Chcíplina je smrtelné nehodě, která je způsobena buď úrazem, chorobou nebo jinou nešťastnou událostí.

chcíplotina

Chcíplotina je výraz pro hlučné, hrubé a nesourodé vzlyky, které člověk vydává při velmi silných emocích.

lenoch

Lenoch je člověk, který se vyhýbá fyzické nebo intelektuální námaze a je líný.

líný člověk

Líný člověk je osoba, která nevykazuje velkou aktivitu a energii, ani ve své práci, ani ve svém osobním životě.

Podobná synonyma

prázdný člověk

Prázdný člověk je jedinec, který nemá smysl pro sebeúctu ani pro hodnotu vlastního života. Je to člověk, který nemá žádný směr.

líný

Líný je označení pro osobu, která je nečinorodá, nechce pracovat a nerada se vzdělává.

oblíbený člověk

Oblíbený člověk je někdo, koho máme rádi a máme k němu přátelský vztah. Je významný v našem životě a obvykle máme pro něj hlubokou úctu a lásku.

člověk (jen v mn.č.)

Lidé jsou bytosti schopné inteligence, lásky, cítění a sebeuvědomování, kteří jsou schopni vytvářet a udržovat kulturu, společnost a civilizaci.

nevhodně oblečený člověk

Člověk oblečený nevhodně, tzn. v rozporu s očekávaným oblékáním, situací nebo okolnostmi.

(přehnaně) sebevědomý člověk

Sebevědomý člověk je osoba, která je si vědoma svých schopností, silná víra ve své schopnosti a schopnost dosáhnout úspěchu.

nepříčetný (člověk)

Člověk nepříčetný je osoba, která má mentální poruchu nebo se projevuje abnormálním chováním.

nekonvenční člověk

Člověk, který se nebojí být odlišný a přijímá netradiční názory nebo postupy.

bezzásadový člověk

Člověk bezzásadový je bezohledný, nezodpovědný a občas nezodpovědný. Jeho jednání je často chaotické a bez jakéhokoli záměru.

poctivý (člověk)

Člověk poctivý je ten, který je spolehlivý, čestný a férový; jeho jednání je otevřené a upřímné.

nedbalý člověk

Člověk, který je nedbalý, je nepozorný, pohodlný a nezodpovědný a často se neúčastní.

sešlý člověk

Sešlý člověk je člověk s oslabenou fyzickou schopností, který je méně schopen provádět fyzické aktivity.

člověk v podřadné pozici

Člověk je obecný termín pro součást lidského druhu, který se vyznačuje inteligencí, schopností učit se a vytvářet kulturu.

člověk

Člověk je vyspělá živočišná bytost, která je schopna komunikace, racionálního myšlení a empatie.

neurozený (člověk)

Člověk neurozený je někdo, kdo trpí nějakou formou psychické nebo duševní poruchy.

zchátralý člověk

Člověk vyčerpaný životem, bez naděje, s fyzickým i psychickým úpadkem.

ten člověk

Osoba, která je charakterizována jejími schopnostmi, kvality a vlastnostmi.

výstřední člověk

Člověk, který má odlišné chování a postoje než ostatní a jehož jednání je často považováno za neobvyklé či kontroverzní.

člověk (vůbec)

Člověk je vysoce inteligentní druh hominidů, kterým se často připisuje velké schopnosti komunikace, používání zbraní a schopnost vytvářet civilizace.

člověk (špatný)

Člověk, označení pro individuum s negativními vlastnostmi, např. závist, lhostejnost, nespravedlnost.

nezkušený (člověk)

Nezkušený = člověk, který nemá žádné zkušenosti, schopnosti či znalosti v dané oblasti.

lstivý (člověk)

Lstivý člověk je takový, který se snaží vyhnout se přímým problémům pomocí složitých, obratných a někdy i nečestných postupů.

vynikající člověk

Člověk, který je vynikající, je to, kdo je inteligentní, pracovitý, charakterní, kreativní, milující a nápomocný.

milý člověk

Milý člověk je osoba, která je přátelská, laskavá a laskavá k lidem kolem sebe. Je někdo, koho můžete bez obav kontaktovat.

jakýsi (člověk)

Někdo nebo něco nezávislého či neutrálního, co nemá jasnou identitu.

vlivný člověk

Vlivný člověk je někdo, kdo má schopnost ovlivňovat výsledky nebo události, protože se těší uznání, autoritě a obdivu ostatních.

klidný člověk

Člověk s klidnou myslí, který snáší stres a nepříjemnosti s vyrovnaností a sebeovládáním.

vyrovnaný člověk

Člověk vyrovnaný je harmonický, vyvážený a mírný, trpělivý ve svých vystupování a myšlení. Zná své hranice a chová se s respektem k ostatním.