Facebook

Zdechlina - synonyma

Celkem nalezeno 6 synonym ke slovu zdechlina.

Význam: Zdechlina je mrtvé tělo zvířete nebo člověka, které se našlo v přírodě nebo na veřejném místě.

mrcha

Mrcha je hrubé nadávka pro označení nespravedlivého, neuctivého člověka.

mršina

Mršina je staré české označení pro malou, nevýznamnou věc. Je to něco, co je považováno za bezcenné nebo zanedbatelné.

chcíplina

Chcíplina je smrtelné nehodě, která je způsobena buď úrazem, chorobou nebo jinou nešťastnou událostí.

chcíplotina

Chcíplotina je výraz pro hlučné, hrubé a nesourodé vzlyky, které člověk vydává při velmi silných emocích.

lenoch

Lenoch je člověk, který se vyhýbá fyzické nebo intelektuální námaze a je líný.

líný člověk

Líný člověk je osoba, která nevykazuje velkou aktivitu a energii, ani ve své práci, ani ve svém osobním životě.

Podobná synonyma

člověk

Člověk je bytost, která je schopná se učit, cítit, myslet a komunikovat, je to tvor s vyvinutými schopnostmi pro společnost.

příjemný (člověk)

Příjemný člověk je milý, usměvavý a přátelský. Má rád společnost a vytváří příjemnou atmosféru.

jakýsi (člověk)

Někdo nebo něco nezávislého či neutrálního, co nemá jasnou identitu.

pracovitý člověk

Pracovitý člověk je osoba, která se aktivně zapojuje do činností, úkolů a procesů s cílem dosáhnout úspěchu.

vlídný člověk

Člověk, který je laskavý, milý a srdečný k ostatním.

člověk (odporný)

Lidská bytost, kterou lze charakterizovat jako odpudivou, zlou, neuctivou nebo odpornou.

zkoumaný člověk

Zkoumaný člověk je osoba, která se zkoumá, aby se získaly informace o jejích vlastnostech a chování.

sešlý člověk

Sešlý člověk je člověk s oslabenou fyzickou schopností, který je méně schopen provádět fyzické aktivity.

líný

Líný je člověk, který nemá chuť vykonávat práci, je apatický a nečinný.

vyrovnaný člověk

Člověk vyrovnaný je harmonický, vyvážený a mírný, trpělivý ve svých vystupování a myšlení. Zná své hranice a chová se s respektem k ostatním.

podezřelý člověk

Osoba, která se zdá být podezřelá, je někdo, koho lze podezírat o spáchání nezákonného činu.

nepružný člověk

Nepružný člověk je neschopný ustoupit, změnit názor nebo adaptovat se změnám. Je zarytý a neochotný ke změně.

slabomyslný člověk

Slabomyslný člověk je někdo, kdo má nízké sebevědomí, je nejistý, často se cítí bezmocný a bezradný.

kolísavý (člověk)

Kolísavý člověk je někdo, kdo je náladový, s častými změnami nálad, a jeho chování se často mění.

všední člověk

Všední člověk je termín odkazující na běžného člověka, který nezaujímá významnější postavení ve společnosti.

pánovitý člověk

Člověk s autoritativními vlastnostmi; respektováno a váženo jako vůdce.

(přehnaně) sebevědomý člověk

Sebevědomý člověk je osoba, která je si vědoma svých schopností, silná víra ve své schopnosti a schopnost dosáhnout úspěchu.

zlý člověk

Osoba, která je zlého charakteru, je krutá a bezohledná k druhým a obvykle dělá neetické činy.

vysoký (člověk)

Vysoký člověk je ten, kdo je vyšší než průměrná výška.

bezcharakterní (člověk)

Bezcharakterní člověk je někdo, kdo má nedostatek morálních hodnot a jeho jednání je bez váhy a míry.

který člověk

Člověk je tvor s unikátní schopností myšlení a citů, který je schopen se vyvíjet, přizpůsobovat se, komunikovat a vytvářet kulturu.

zchátralý člověk

Člověk vyčerpaný životem, bez naděje, s fyzickým i psychickým úpadkem.

nekonvenční člověk

Člověk, který se nebojí být odlišný a přijímá netradiční názory nebo postupy.

škodolibý člověk

Člověk, který se raduje z jiných lidí cítících se špatně, často se mstí a má sklon k ironickým komentářům.