Facebook

Zdali - synonyma

Celkem nalezeno 3 synonyma ke slovu zdali.

Význam: Zdali je spojovací slovo, které se používá pro otázku, případně pro předložení alternativních možností.

jestli

Jestli je otázkou, slovo se používá k vyjádření případnosti, zda se něco stane nebo ne.

-li

Li je čínský koncový přípon, který znamená "odvozený, část". Používá se k označení odvozených pojmů nebo slov, která mají nějakou formu vztahu k původnímu slovu.

Podobná synonyma

jestliže, by

Jestliže je použito jako spojka, znamená to "pokud" nebo "jestliže", které se používá k připojení dvou vět, jako by byly související.

jestliže, pak (logická spojka)

Jestliže, pak: v případě, že jeden stav je splněn, pak je nutné, aby byl splněn i druhý stav.

jestliže však

Jestliže však: pokud je tomu tak, následuje jiný postup.