Facebook

Jestliže - synonyma

Celkem nalezeno 6 synonym ke slovu jestliže.

-li

Li je čínské spojovací slovo označující následování nebo návaznost věty.

v případě že

Případě že je spojení slov používané pro vyjádření možnosti, že se něco stane, pokud se splní určitá podmínka.

za podmínky že

Za podmínky že se vztahuje k situaci, ve které se podmínky musí dodržovat, aby byl dosažen požadovaný výsledek.

zda

Zda se používá jako otázka, která se ptá na souhlas nebo nesouhlas.

zdali

Zdali je otázka, která se ptá na souhlas nebo nesouhlas. Používá se k vyjádření pochybností a nejistoty.

jestli

Jestli je otázkou, slovo se používá k vyjádření případnosti, zda se něco stane nebo ne.

Podobná synonyma

podmínky

Podmínky jsou požadavky nebo podmínky, které musí být splněny, aby bylo dosaženo nějakého cíle nebo aby se dosáhlo nějakého výsledku.

splňovat (podmínky)

Splňovat znamená dodržovat, vyhovět či splnit požadavky či podmínky, aby byl dosažen stanovený cíl.

v každém případě

V každém případě znamená ve všech situacích, bez ohledu na okolnosti.

v žádném případě

V žádném případě znamená silné odmítnutí či zásadní nesouhlas s něčím. Používá se, když chcete zdůraznit svůj nesouhlas, ať už s někým nebo s něčím.

povětrnostní podmínky

Povětrnostní podmínky jsou faktory ovlivňující počasí, jako je teplota, vlhkost, vítr a srážky.

v opačném případě

V opačném případě znamená situaci, v níž se vše vyvíjí jinak, než se očekávalo.

i v tom případě, že by

V tom případě se význam slova týká něčeho, co může mít jiný význam, pokud se změní okolnosti nebo situace.

v nejlepším případě

Nejlepší případ je situace, kdy se všechny okolnosti, podmínky a výsledky shodují s očekáváními.

splnit (podmínky)

Splnit znamená uskutečnit, provést nebo dodržet.

v tom případě, že

Význam: Zkratka zobrazující smysl daného slova nebo věty, která je stručná a jasná.