Facebook

Jestliže - synonyma

Celkem nalezeno 6 synonym ke slovu jestliže.

-li

Li je čínské spojovací slovo označující následování nebo návaznost věty.

v případě že

Případě že je spojení slov používané pro vyjádření možnosti, že se něco stane, pokud se splní určitá podmínka.

za podmínky že

Za podmínky že se vztahuje k situaci, ve které se podmínky musí dodržovat, aby byl dosažen požadovaný výsledek.

zda

Zda se používá jako otázka, která se ptá na souhlas nebo nesouhlas.

zdali

Zdali je otázka, která se ptá na souhlas nebo nesouhlas. Používá se k vyjádření pochybností a nejistoty.

jestli

Jestli je otázkou, slovo se používá k vyjádření případnosti, zda se něco stane nebo ne.

Podobná synonyma

podmínky

Podmínky jsou pravidla nebo požadavky, které musí být splněny, aby se dosáhlo nějakého cíle.

v nejlepším případě

Nejlepší případ: optimální situace či výsledek, očekávaný nebo žádoucí.

povětrnostní podmínky

Povětrnostní podmínky jsou faktory ovlivňující počasí, jako je teplota, vlhkost, vítr a srážky.

splňovat (podmínky)

Splňovat znamená dodržovat, vyhovět či splnit požadavky či podmínky, aby byl dosažen stanovený cíl.

v každém případě

V každém případě znamená, že se všechno musí udělat bez ohledu na okolnosti nebo postupy.

v žádném případě

V žádném případě znamená silné odmítnutí či zásadní nesouhlas s něčím. Používá se, když chcete zdůraznit svůj nesouhlas, ať už s někým nebo s něčím.

v tom případě, že

Význam: výraz, znamení nebo symbol označující definovaný koncept nebo myšlenku.

v opačném případě

V opačném případě znamená situaci, v níž se vše vyvíjí jinak, než se očekávalo.

splnit (podmínky)

Splnit znamená uskutečnit, provést nebo dodržet.

i v tom případě, že by

V tom případě se význam slova týká něčeho, co může mít jiný význam, pokud se změní okolnosti nebo situace.