Facebook

Jestli - synonyma

Celkem nalezeno 6 synonym ke slovu jestli.

Význam: Jestli je otázkou, slovo se používá k vyjádření případnosti, zda se něco stane nebo ne.

-li

Li je čínské předložkové slovo, které se používá k označení místa, času nebo cíle. Dále se slovo li používá k označení jevu nebo situace.

v případě že

V případě že se používá pro vymezení podmínky, při které se má něco uskutečnit, ať už je to událost, akce nebo jiná situace.

za podmínky že

Význam slova "za podmínky že" je shrnut do věty "pouze pokud".

zda

Zda je předložkové spojení, které se používá k získání informací o stavu nebo existenci něčeho.

zdali

Zdali je otázka, která se ptá na pravdivost něčeho, často používaná v otázkách s ano/ne odpovědí.

Podobná synonyma

podmínky

Podmínky jsou pravidla nebo požadavky, které musí být splněny, aby byla splněna nějaká dohoda nebo dohodnutá akce.

splnit (podmínky)

Splnit znamená uskutečnit, provést nebo dodržet.

v opačném případě

V opačném případě znamená situaci, v níž se vše vyvíjí jinak, než se očekávalo.

v žádném případě

V žádném případě znamená silné odmítnutí či zásadní nesouhlas s něčím. Používá se, když chcete zdůraznit svůj nesouhlas, ať už s někým nebo s něčím.

splňovat (podmínky)

Splňovat znamená dodržovat, vyhovět či splnit požadavky či podmínky, aby byl dosažen stanovený cíl.

i v tom případě, že by

V tom případě se význam slova týká něčeho, co může mít jiný význam, pokud se změní okolnosti nebo situace.

v nejlepším případě

Nejlepší případ: optimální situace či výsledek, očekávaný nebo žádoucí.

jestliže, by

Jestliže je použito jako spojka, znamená to "pokud" nebo "jestliže", které se používá k připojení dvou vět, jako by byly související.

jestliže však

Jestliže však: pokud je tomu tak, následuje jiný postup.

v tom případě, že

Význam: Zkratka zobrazující smysl daného slova nebo věty, která je stručná a jasná.

jestliže, pak (logická spojka)

Jestliže, pak: v případě, že jeden stav je splněn, pak je nutné, aby byl splněn i druhý stav.

povětrnostní podmínky

Povětrnostní podmínky jsou faktory ovlivňující počasí, jako je teplota, vlhkost, vítr a srážky.

v každém případě

V každém případě znamená, že se všechno musí udělat bez ohledu na okolnosti nebo postupy.