Facebook

Zatrpklý - synonyma

Celkem nalezeno 8 synonym ke slovu zatrpklý.

Význam: Zatrpklý se vztahuje k postoji nebo náladě, kdy je člověk velmi smutný, pesimistický a nešťastný. Když je někdo zatrpklý, má tendenci zůstat osamocený a odmítat kontakt s ostatními lidmi.

trpký

Trpký se obvykle používá ke popisu chutí, znamená hořkou, kyselou nebo štiplavou, případně i nepříjemnou až nepříjemnou chuť. Může také znamenat trpký nebo bědný zážitek, jako je například smutná nebo

nucený

Nucený je to, co je vynuceno použitím síly nebo donucením. Jde o situaci, kdy je člověk donucen dělat něco, co by jinak neudělal, nebo je nucen se vyhnout něčemu, co by jinak udělal.

křečovitý

Křečovitý se vztahuje na něco, co je stažené, zkroucené nebo pevné, jako například při svalové křeči. Slovo se také může použít pro popis něčeho, co je stejně přísné nebo omezující.

zahořklý

Zahořklý je přídavné jméno označující někoho, kdo je znechucený, zklamaný a hořce zklamaný.

ztrpklý

Ztrpklý je termín pro osobu, která se chová chladně, odtažitě a nezdvořile. Je to člověk, který je nevrlý, zlomyslný a nedůvěřivý.

roztrpčený

Roztrpčený znamená smutný, nešťastný nebo zklamaný.

bolestný

Bolestný znamená trpící, bolestivý, utrpením nebo utrpěnou ztrátou postižený.

hořký

Hořký je charakteristický tmavý až kyselý chuťový podnět, který se vyskytuje ve většině potravin.

Podobná synonyma

pobyt (nucený)

Nucený pobyt je souhrnem termínu, který popisuje situaci, kdy je osoba donucována trávit čas v určitém místě bez možnosti volného pohybu.

nucený (úsměv)

Nucený úsměv je usmívání se, které není upřímné, ale je spíše vyvoláno napětím nebo povinností.