Facebook

Trpký - synonyma

Celkem nalezeno 9 synonym ke slovu trpký.

Význam: Trpký se obvykle používá ke popisu chutí, znamená hořkou, kyselou nebo štiplavou, případně i nepříjemnou až nepříjemnou chuť. Může také znamenat trpký nebo bědný zážitek, jako je například smutná nebo

zatrpklý

Zatrpklý se vztahuje k postoji nebo náladě, kdy je člověk velmi smutný, pesimistický a nešťastný. Když je někdo zatrpklý, má tendenci zůstat osamocený a odmítat kontakt s ostatními lidmi.

nucený

Nucený je to, co je vynuceno použitím síly nebo donucením. Jde o situaci, kdy je člověk donucen dělat něco, co by jinak neudělal, nebo je nucen se vyhnout něčemu, co by jinak udělal.

křečovitý

Křečovitý se vztahuje na něco, co je stažené, zkroucené nebo pevné, jako například při svalové křeči. Slovo se také může použít pro popis něčeho, co je stejně přísné nebo omezující.

hořký

Hořkost je chuťová příchuť, která je přítomna v některých potravinách, jako jsou čokoláda, káva nebo citrusové plody.

palčivý

Palčivý znamená velmi silný, intenzivní nebo výrazný; může to znamenat bolest, pálení nebo silné přání.

bolestný

Bolestný je to, co vyvolává fyzickou nebo psychickou bolest.

zahořklý

Zahořklý označuje přístup člověka, který je zklamaný, rozčarován a naštvaný na svět, a proto se chová odmítavě a zdráhavě.

roztrpčený

Roztrpčený = zklamaný, frustrovaný, znechucený, nešťastný; nespokojený s výsledkem a okolnostmi.

rozhořčený

Rozhořčený: vzteklý, rozčílený, naštvaný; zlostný, hněvivý, vztekající se.

Podobná synonyma

nucený (úsměv)

Nucený úsměv je usmívání se, které není upřímné, ale je spíše vyvoláno napětím nebo povinností.

pobyt (nucený)

Nucený pobyt je souhrnem termínu, který popisuje situaci, kdy je osoba donucována trávit čas v určitém místě bez možnosti volného pohybu.