Facebook

Nucený - synonyma

Celkem nalezeno 13 synonym ke slovu nucený.

Význam: Nucený je to, co je vynuceno použitím síly nebo donucením. Jde o situaci, kdy je člověk donucen dělat něco, co by jinak neudělal, nebo je nucen se vyhnout něčemu, co by jinak udělal.

vynucený (sňatek)

Vynucený sňatek je sňatek, který je uzavřen bez souhlasu obou stran, často pod nátlakem rodičů nebo jiných blízkých osob.

nedobrovolný

Nedobrovolný: provedení bez svobodné volby, vynucené, násilím, pod nátlakem nebo prinucením.

dobrovolný

Dobrovolný činí něco bez očekávání odměny, z čistého srdce a dobročinnosti.

strojený (smích)

Strojený smích je smích, který je uměle vyvolaný nebo přehnaný, aby vypadal upřímný.

nepřirozený

Neobvyklý, odlišný od přirozeného stavu nebo chování; uměle vytvořený, nedůvěryhodný.

chtěný

Chtěný je to, co je žádoucí nebo požadované; to, co je v úmyslu nebo v plánu.

neupřímný

Neupřímný znamená nespolehlivý, lživý, zákeřný, podvodný, nedůvěryhodný.

líčený

Líčený je přídavné jméno označující vyprávění nebo popis situace ve vyhroceném tónu.

nutný

Nutný je to, co je nezbytné pro splnění něčeho, co je důležité a/nebo zapotřebí.

nezbytný

Nezbytný: nutný, nezbytný, nepostradatelný; bez něčeho nezbytného nelze uskutečnit.

zatrpklý

Zatrpklý se vztahuje k postoji nebo náladě, kdy je člověk velmi smutný, pesimistický a nešťastný. Když je někdo zatrpklý, má tendenci zůstat osamocený a odmítat kontakt s ostatními lidmi.

trpký

Trpký se obvykle používá ke popisu chutí, znamená hořkou, kyselou nebo štiplavou, případně i nepříjemnou až nepříjemnou chuť. Může také znamenat trpký nebo bědný zážitek, jako je například smutná nebo

křečovitý

Křečovitý se vztahuje na něco, co je stažené, zkroucené nebo pevné, jako například při svalové křeči. Slovo se také může použít pro popis něčeho, co je stejně přísné nebo omezující.

Podobná synonyma

vynucený (přistání)

Vynucené přistání je situace, kdy letadlo není schopno doletět na plánované letiště a musí přistát na nejbližším letišti.

smích

Smích je vyjádření radosti nebo spokojenosti. Je to výraz úlevy, štěstí a pozitivních emocí.

strojený

Příliš dokonale upravený, až umělý; neupřímný, uhlazený.

civilní (sňatek)

Civilní sňatek je forma sňatku, který není uzavřen v kostele nebo náboženském obřadu, ale před soudem nebo jinou veřejnou institucí.

sňatek

Sňatek je tradiční obřad, při kterém dva lidé slibují vzájemnou věrnost a oddanost a uzavírají manželství.

nerovný sňatek

Nerovný sňatek je manželství, ve kterém jeden z partnerů má značně vyšší postavení nebo zdroje než druhý.

zadržet (smích)

Zadržet = ovládat, potlačit nebo držet zpět emoce nebo smích.

výhodný sňatek

Výhodný sňatek je sňatek, který přináší oběma stranám výhody, jako jsou majetkové, společenské nebo rodinné.

vynucený

Vynucený je to, co je dosaženo nebo vynutitelné silou, nátlakem nebo účinnou přísnou autoritou.

zlomyslný (smích)

Zlomyslný smích je nepříjemný a neúctivý, jako když se někdo zesměšňuje nebo se směje z něčeho, co není vtipné.

nutný znak

Nutný znak je symbol nebo znak, který je třeba k něčemu použít; je nezbytný pro splnění určitého účelu.

uzavřít sňatek

Uzavřít sňatek znamená oficiálně se vzít a být oddáni před zákonem a Bohem.