Facebook

Zaplést - synonyma

Celkem nalezeno 10 synonym ke slovu zaplést.

Význam: Zaplést znamená vytvářet tkané nebo pletené vzory z nití nebo vláken.

uvolnit

Uvolnit znamená odstranit nebo osvobodit něco, co je obvykle pevně připojeno nebo drženo.

rozmotat

Rozmotat znamená odhalit skrytý význam nebo smysl myšlenky, logického problému nebo situace.

rozsukovat

Rozsukovat znamená rozdělit něco na části nebo rozložit do menších částí.

rozuzlit

Rozuzlit znamená vyřešit nebo vysvětlit něco složitého nebo zamotaného.

rozřešit

Rozřešit znamená vyřešit, vyřídit, vyřídit problém nebo záležitost.

vplést <co do čeho>

Vplést: začlenit do něčeho, čím se mění vzhled nebo struktura.

uplést

Uplést znamená tkaním, pletením nebo vyšíváním vytvářet co nejpřesnější vzory a obrazce.

zamotat <co>

Zamotat: zmatit, nechat ve zmatku, způsobit problém nebo zmatek.

poplést

Poplést znamená přemíchat nebo proplétat něco jako vlasy, vlákna nebo provazce.

zamíchat

Zamíchat znamená promíchat různé ingredience ve směsi nebo v receptu rychle a lehce.

Podobná synonyma

vložit se <do čeho>

Vložit se do čeho znamená zapojit se do něčeho nebo se angažovat.

přidávat <co do čeho>

Přidávat znamená připojit něco k něčemu jinému, aby toho bylo více.

vycházet <z čeho>

Vycházet znamená opírat se o něco, vyplývat z něčeho nebo vyjít z něčeho.

nevšímat si <čeho>

Ignorovat, nevšímat si; nebrat v úvahu, neřešit.

hledět si <čeho>

Hledět si čeho znamená dbát na to, aby se o něco staralo nebo se o ně postaralo.

vážit si <čeho>

Vážit si znamená uznávat a oceňovat hodnotu čeho, vyjadřovat úctu a dávat najevo uznání.

varovat se <čeho>

Varovat se čeho: vyvarovat se situace nebo chování, které by mohlo přinést nežádoucí důsledky.

pohled <do čeho>

Pohled je výrazný, významný a vysoce informativní náhled do něčeho.

napovídat <čeho>

Napovídat znamená dávat náznaky nebo nápovědy k určitému tématu či řešení.

zatáhnout <koho do čeho>

Zatáhnout: přitáhnout někoho do čehosi, přimět někoho, aby se zapojil do něčeho.

dostávat se <komu čeho>

Dostávat se znamená úspěšně dosahovat cíle nebo postupovat směrem k něčemu.

zprostit <čeho>

Zprostit se znamená osvobodit se od něčeho; uvolnit se, zbavit se.

domáhat se <čeho>

Domáhat se: trvat na něčem; požadovat něco s odhodláním a pevnou vůlí.

neznalý <čeho>

Neznalý = nedostatečně informovaný, neinformovaný o něčem; neznalost.

domoci se <čeho>

Domoci se čeho: dosáhnout cíle nebo požadovaného výsledku, překonat překážky a dosáhnout úspěchu.

zrazovat <od čeho>

Zrazovat znamená donutit někoho přestat se chovat určitým způsobem nebo se vyhnout určitému jednání.

vzdát se <čeho>

Přestat se něčeho držet; odmítnout, vzdát se.

uvolnit (uzdu)

Uvolnit (uzdu): uvolnit omezení, svázanost, zbavit se závislosti, odejít od toho, co nás omezuje.

pustit se <do čeho>

Začít se něčím zabývat, věnovat se něčemu, pustit se do toho.

zanechat <čeho>

Zanechat: opustit, nechat po sobě; zanechat místo, vzkaz, myšlenky či činy.

zatlačit <do čeho>

Fyzicky nebo psychicky tlačit/tlouct něco/někoho do něčeho.

sníst <čeho> (hodně)

Sníst <čeho> hodně = zkonzumovat velké množství daného jídla.

zmocnit se <koho n. čeho>

Zmocnit se čeho/koho: ujmout se autority, aby se dosáhlo cíle.

vzpamatovat se <z čeho>

Vzpamatovat se: zmobilizovat psychickou energii pro boj s těžkostmi a nesnázemi, vrátit se do normálního stavu.

upustit <od čeho>

Odpustit, ustoupit od něčeho, zrušit či opustit.

všímat si <čeho>

Všímat si, zkoumat a analyzovat čehokoliv.

oddělit se <od čeho>

Odejít z místa, ve kterém se nacházíme, nebo se od něčeho odtrhnout.

vyplývat <co z čeho>

Vyplývat znamená odvozovat něco z jiného, jehož sdělení je implicitní nebo je pro to důvod.