Facebook

Zahynout (bídně) - synonyma

Celkem nalezeno 15 synonym ke slovu zahynout (bídně).

Význam: Zemřít bídnou smrtí, tragicky a neúspěšně.

vejít <kam>

Vejít je přechod dovnitř, do nějakého místa nebo prostoru.

vstoupit

Vstoupit znamená přijít do nějakého místa nebo situace. Může to být například vešení do místnosti, na scénu, do organizace nebo do dohody.

dojít (do trafiky)

Dojít do trafiky znamená přijít do prodejny a nakoupit potřebné věci.

podívat se <kam>

Pohledět se na něco, podívat se na to blíže; zkoumat, zkoušet, zkoumat.

navštívit <co>

Navštívit: přijet na místo, aby se prohlédlo, zúčastnilo se či strávilo čas.

zapadnout (slunce)

Slunce zapadá = ztrácí se za obzor = klesá na horizontu = pozvolna se stává neviditelným.

pojít (pes)

Pojít (pes) znamená připojit se, spojit se, být spojený s danou skupinou nebo osobou.

uhynout

Uhynout je přirozený proces, kterým organismus zemře, nebo se stane nefunkčním.

zdechnout

Zemřít, umírat; dojít až do konce života a zastavit svou činnost.

chcípnout

Chcípnout znamená umřít.

ztratit se

Ztratit se znamená ztratit orientaci, směr nebo se ocitnout v neznámém prostředí.

zmizet

Zmizet znamená zmizet nebo zaniknout; být neviditelný nebo být odstraněn z dohledu.

zaniknout

Zaniknout znamená zmizet nebo zcela zmizet, buď fyzicky nebo symbolicky.

zchátrat

Zchátrat znamená postupně zhoršovat se, nápadně se zhoršovat vzhledem a stavem.

sejít

Sejít je synonymum pro sestoupit, projít po či skrz něco, odcházet nebo se ocitnout na nižší úrovni.

Podobná synonyma

dojít <k čemu>

Dojít: dosáhnout určitého cíle, místa nebo stavu, který se očekává.

dojít (změny)

Dosáhnout cíle, končit, dokončit, uskutečnit.

zapadat (slunce)

Zapadat (slunce): západ slunce, kdy slunce zapadá na obzoru a jeho světlo je stísněno temnotou.

ztratit působivost (metafora)

Ztratit působivost je jako slábnout a mizet, jako mít mizivou naději.

navštívit

Navštívit znamená přijít do určitého místa nebo za někým, aby se tam setkali.

vstoupit (do vlaku)

Vstoupit znamená vstoupit dovnitř, v tomto případě do vlaku.

ztratit (nervy)

Ztratit nervy znamená projevit známky úzkosti, únavy, vyčerpání nebo strachu.

ztratit

Ztratit: ztratit se, ztratit kontrolu, ztratit zájem, ztratit něco či někoho, ztratit schopnost.

dojít

Dojít je dosáhnout cíle nebo konečného stavu; dosáhnout konečného řešení nebo pochopení.

navštívit <koho>

Navštívit znamená přijít do místa, kde se někdo nachází, a strávit tam čas.

zářit (slunce)

Zářit znamená intenzivně svítit, jako například slunce.

podívat se

Podívat se: zkoumat, prozkoumat, prohlédnout, prohlížet, pohledět, prohlížet, pozorovat.

zapadnout (šroub)

Upevnit šroub tím, že se otočí, až se zastaví a zaklapne.

ztratit barvu

Ztratit barvu znamená ztratit svou sytost, jas a nebo odstín barvy.

ztratit <co>

Ztratit: ztratit co, je ochuzování o něco důležitého, čemu se nedokážeme vyhnout.

zapadnout

Zapadnout znamená skrýt se nebo zmizet, často bez stopy.

žhnout (slunce)

Žhnout: ohřát na velmi vysokou teplotu působením slunečního záření.

sejít se

Sejít se znamená se potkat, setkat se fyzicky nebo virtuálně, například na schůzce, poradě, večírku nebo online.

sejít (z cesty)

Sejít znamená opustit cestu, vystoupit z ní nebo se s ní odpojit.

ztratit (vítězství)

Prohrát, být poražen, získat méně než konkurence.

ztratit (na vážnosti)

Ztratit znamená zmeškat, zahodit nebo zapomenout na něco.

ztratit (matku)

Ztratit matku: zemřít, nebo být odloučen; ztráta nejbližšího člověka.

svítit (slunce)

Svítit znamená emitovat světlo, obzvlášť slunce svítí, což je proces produkování energie.

ztratit kontakt

Ztratit kontakt znamená přerušit komunikaci s někým, přestat s ním mluvit a nezůstat v kontaktu.

ztratit z paměti

Zapomenout na informace, které kdysi byly člověku známé.