Facebook

Zakoušet - synonyma

Celkem nalezeno 6 synonym ke slovu zakoušet.

Význam: Zkoušet, prozkoumávat, experimentovat, pokoušet se o něco, aby bylo zjištěno, jak to funguje nebo jak jsou věci mezi sebou propojeny.

snášet <co>

Snášet: přijímat, trpět, přetrpět, vystát, podstoupit, vydržet, tolerovat.

trpět

Trpět znamená trápit se, snášet fyzickou nebo psychickou bolest nebo utrpení.

okoušet <co>

Okoušet znamená prozkoumat pomocí hmatu nebo chuti, zkoumat schopnosti či vlastnosti čehosi.

zkoušet

Zkoušet znamená podstoupit něco, abychom zjistili, jak funguje nebo jaký je jeho výsledek.

trávit (oběd)

Strávit oběd: jíst a sdílet čas s ostatními, přičemž se vychutnává jídlo a příjemná atmosféra.

prožívat <co>

Prožívat znamená zažít, zakusit, užít si, trpět nebo prožít nějaké zážitky či události.

Podobná synonyma

trávit (dovolenou)

Strávit/prožít (dovolenou): vychutnat si volný čas v příjemném prostředí, užívat si relaxaci, obdivovat krásy přírody a kultury.

trpět hladem

Trpět hladem znamená nemít dostatek potravy a trpět následnými účinky.

zkoušet <co>

Zkoušet znamená prověřovat nebo testovat funkčnost nějakého předmětu, schopnosti nebo znalosti.

zkoušet <koho n. co>

Zkoušet znamená testovat schopnosti, znalosti nebo dovednosti někoho nebo něčeho.

trávit

Trávit znamená prožívat čas, strávit čas činnostmi, jako je jídlo, spánek nebo odpočinkové aktivity.

okoušet

Okoušet znamená pomocí smyslů zjistit podstatu čehokoliv, obvykle pomocí čichu či chuti.

pořádný (oběd)

Pořádný oběd je jídlo koncipované tak, aby bylo dostatečné, pestré a syté.

zkoušet (chuť)

Ochutnávat, aby se posoudila chuť nebo kvalita potravin, nápojů nebo jiných produktů.

snášet se

Snášet se znamená trpělivě přijímat skutky druhých, ustupovat a nesouhlasit s nimi, aniž by došlo k ostrým konfliktům.

snášet se <s kým>

Snášet se: vzájemně se respektovat a mít dobré vztahy.

trpět (za chybu)

Snášet bolest, utrpení nebo nespravedlnost; akceptovat důsledky něčeho, čemu se nelze vyhnout.

zkoušet (přísně)

Zkoušet znamená prověřovat schopnosti, znalosti nebo kvality něčeho, aby byly zjištěny jeho vlastnosti.

připravit (oběd)

Připravit oběd: připravit a připravit potřebné ingredience, dát je dohromady a připravit chutný jídlo.

prožívat

Prožívat znamená žít nebo zažívat pocity a emoce v současném okamžiku.

snášet

Snášet znamená trpělivě podstupovat něco nežádoucího, obtížného nebo nepříjemného.

snášet (vejce)

Snášení vejce: výraz používaný pro proces, při kterém ptáci vytvoří a opustí vejce uložené v hnízdě.

snášet (vajíčka)

Snášet vajíčka znamená je do hnízda položit.

trpět <co komu>

Trpět je prožívat bolest, utrpení nebo útrapy.

trpět <za koho n. co>

Trpět znamená snášet bolest nebo strádat, obětovat se nebo se vzdát pro někoho/něco.

trpět (duševně)

Trpět znamená prožívat utrpení, bolest a úzkosti. Prožívat stavy, které vyvolávají negativní emoce a pocity.

trpět (hladem)

Prožívat hlad, který může mít fyzické, psychické nebo emocionální následky.

snášet (bolest)

Snášet znamená trpět, přetrpět, vydržet bolest nebo něco nepříjemného.

trpět zimou

Být vystaven hladovému a chladnému počasí, často v nevhodných oděvech.