Facebook

Vyústění - synonyma

Celkem nalezeno 3 synonyma ke slovu vyústění.

Význam: Vyústění je finální výsledek, důsledek či následek jakékoli akce nebo situace.

jícen

Jícen je část trávicího traktu, která propojuje jícen s žaludkem a slouží k přemístění potravy z jícnu do žaludku.

otvor

Otvor je otevřený prostor ve stěně, stropu nebo podlaze, obvykle schopen přenášet vzduch, světlo nebo tekutiny dovnitř nebo ven.

delta (řeky)

Delta je oblast u výtoku řeky, kde se řeka rozděluje na několik ramen a sediment se usazuje.

Podobná synonyma

dostat (skrz otvor)

Projít skrz otvor; dostat se dovnitř nebo ven.

provádět regulaci (řeky)

Regulace řek zahrnuje úpravu jejich koryt a toku tak, aby omezily škody způsobené vodou a usnadnily používání.

koryto (řeky)

Koryto je technický termín pro kanál nebo potok, který je vykopaný, aby reguloval průtok vody.

sopečný jícen

Sopečný jícen je hluboká dutina vyhloubená vyvřením lávy a plynů ve svrchní části sopky.

okenní otvor

Okenní otvor je otvor ve stěně budovy, kterým se dostanete dovnitř nebo ven a který je obvykle vybaven oknem.

otvor (řitní)

Otvor je otvor ve střevní stěně, který může vést ke snížení tlaku, bolesti břicha a vypouštění střevního obsahu.

spojit se (řeky)

Spojit se znamená propojit dvě řeky, aby mohly proudit z jednoho břehu na druhý.