Facebook

Otvor - synonyma

Celkem nalezeno 6 synonym ke slovu otvor.

Význam: Otvor je otevřený prostor ve stěně, stropu nebo podlaze, obvykle schopen přenášet vzduch, světlo nebo tekutiny dovnitř nebo ven.

díra

Otvor ve stěně nebo v jiném materiálu; může být přírodního nebo umělého původu; může být použito k průchodu nebo pro uložení předmětů.

skulina

Skulina je staroslovanský pohanský svátek, který je spojen s oslavou prvního jarního dne po zimě.

škvíra

Škvíra je tenká mezera mezi dvěma objekty, obvykle malé otevření.

jícen

Jícen je část trávicího traktu, která propojuje jícen s žaludkem a slouží k přemístění potravy z jícnu do žaludku.

vyústění

Vyústění je finální výsledek, důsledek či následek jakékoli akce nebo situace.

delta (řeky)

Delta je oblast u výtoku řeky, kde se řeka rozděluje na několik ramen a sediment se usazuje.

Podobná synonyma

spojit se (řeky)

Spojit se znamená propojit dvě řeky, aby mohly proudit z jednoho břehu na druhý.

koryto (řeky)

Koryto je technický termín pro kanál nebo potok, který je vykopaný, aby reguloval průtok vody.

díra (v silnici)

Díra je vyhloubená část silnice, vyvolaná mechanickým působením na její povrch, která se může prohloubit až do vyčnívání středního pásu.

provádět regulaci (řeky)

Regulace řek zahrnuje úpravu jejich koryt a toku tak, aby omezily škody způsobené vodou a usnadnily používání.

sopečný jícen

Sopečný jícen je hluboká dutina vyhloubená vyvřením lávy a plynů ve svrchní části sopky.