Facebook

Vytřídit - synonyma

Celkem nalezeno 3 synonyma ke slovu vytřídit.

Význam: Vytřídit znamená uspořádat a seřadit věci, informace či data do konkrétních skupin nebo kategorií.

roztřídit

Roztřídit znamená rozdělit do skupin nebo kategorií a uspořádat.

sortovat

Sortovat znamená rozdělit nebo uspořádat věci do určitých kategorií nebo skupin.

dát stranou <co>

Uložit něco stranou pro pozdější použití.

Podobná synonyma

skočit stranou

Uhnout nebo se rychle pohnout stranou, aby se vyhnulo nebezpečí nebo nečekané situaci.

roztřídit (poznatky)

Uspořádat nebo oddělit poznatky do kategorií a skupin podle jejich společných vlastností.

roztřídit (dopisy)

Roztřídit znamená rozdělit například dopisy na skupiny nebo kategorie podle stejných vlastností.

stranou

Strana je názor, postoj nebo přístup k něčemu; bývá to odlišná pozice nebo názor od ostatních.

ustupovat (stranou)

Ustupovat je odcházet nebo se vzdalovat, obvykle proto, aby se vyhnul potížím, konfliktům nebo hrozbám.

dát stranou

Uložit něco stranou, nechat být, věnovat se čemu jinému.

zadní stranou

Zadní stranou znamená „ze zadu“, obvykle při popisu nebo výkladu něčeho.

nechat stranou

Nechat stranou znamená přehlížet, ignorovat nebo odmítnout.