Facebook

Vystěhovalectví - synonyma

Celkem nalezeno 11 synonym ke slovu vystěhovalectví.

Význam: Vystěhovalectví je pojem označující proces přesídlení obyvatel, kteří opouštějí svou domovskou zemi, aby se usadili jinde.

vystěhování

Vystěhování je přesun obyvatel nebo společnosti z jednoho místa na jiné.

imigrace

Imigrace je proces přesunu lidí z jednoho státu do jiného, aby tam žili a pracovali.

přistěhovalectví

Přistěhovalectví je pojem označující procesy a jevy související s pohybem lidí mezi jednotlivými státy.

vyhnanství

Vyhnanství je stav, ve kterém je člověk donucen opustit svou domovinu a žít jinde.

exil

Exil je stav nebo zkušenost, kdy jste nuceni odejít ze svého domovského prostředí a žít jinde.

vystěhovalci

Lidé, kteří se vydávají za lepším životem do jiné země nebo oblasti, se nazývají vystěhovalci.

emigranti

Emigranti jsou lidé, kteří se snaží opustit svou zemi a usadit se jinde.

uprchlíci

Uprchlíci jsou osoby, které opustily svůj domov z politických, ekonomických nebo jiných důvodů a hledají bezpečí v jiných zemích.

běženci

Běženec je osoba, která opustila svou domovskou zemi kvůli politickému, ekonomickému nebo osobnímu ohrožení.

emigrace

Emigrace je přesun obyvatel z jednoho státu do jiného, obvykle za účelem lepšího života.

emigrantství

Emigrantství je proces opouštění domova a přestěhování se do jiné země za účelem usilování o lepší životní podmínky.

Podobná synonyma

vystěhování (menšin)

Vystěhování je proces, při kterém se národnostní nebo etnické menšiny přesunou do jiné země nebo oblasti.